Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Preafericitul Patriarh Chiril a participat la solemnitățile consacrate aniversării a 200 de ani de la fondarea Mitropoliei Chișinăului și a Moldovei

 

La 7 septembrie 2013, în capitala Republicii Moldova, Preafericitului Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii Chiril a participat la solemnitățile consacrate aniversării a 200 de ani de la fondarea mitropoliei Chișinăului și a Moldovei, care au avut loc la Palatul Național „N. Sulac”. Vizita Întâistătătorului efectuată în Biserica Ortodoxă din Moldova este consacrată acestei date aniversare.

La adunarea solemnă au participat, de asemenea: mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove Vladimir împreună cu Arhiereii și slujitorii Bisericii Ortodoxe din Moldova; din componența delegației oficiale, care îl însoțește pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, au făcut parte: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; protoiereul Vsevolod Ceaplin, preşedintele Departamentului Sinodal pentru relaţiile între Biserică şi societate; V.R. Legoida, preşedintele Departamentului Sinodal informaţional; protoiereul Nicolai Balașov, vicepreşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk; precum și ierarhii și numeroși slujitori ai bisericii ai Bisericii Ortodoxe a Moldovei. La acțiune au mai participat: mitropolitul de Cernăuți și Bucovina Onufrii; Mitropolitul de Borispol Antonii, şeful Departamentului executiv al Bisericii Ortodoxe din Ucraina; episcopul de Hotin Meletii, vicarul Eparhiei de Cernăuți.

Împreună cu Ierarhii Bisericii Ortodoxe din Moldova, la solemnitate a participat și Prea SfințitulNicodim, Episcop de Edineț și Briceni.

Printre oaspeți, la solemnitate au fost: Președintele Moldovei N.V. Timofti, reprezentanții puterii de stat și ai organizațiilor obștești, ambasadorul FR în Moldova F.M. Muhametșin.

Preafericitul Patriarh Chiril s-a adresat către cei prezenți cu o alocuțiune. Felicitându-l pe conducătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, pe înalții activiști de stat și pe toți participanții și oaspeții la solemnitățile consacrate aniversării a 200 de ani de la fondarea Mitropoliei Chișinăului și Hotinului, Sanctitatea Sa a spus: „De fiecare dată, când mă ating de poporul ortodox al Moldovei, eu simt o putere duhovnicească, care provine din inimile voastre. Aici cu adevărat este foarte puternică credința, religiozitatea este la un nivel înalt. În pofida la toate circumstanțele istorice grele prin care ați trecut, anume datorită credinței ortodoxe a poporului Moldovei azi aveți un stat independent, o cultură națională dezvoltată, o societate care își păstrează integritatea, în pofida diversificării politice și a multor factori, care o scindează”.

Apoi Sanctitatea Sa s-a referit la evenimentul, căruia îi este dedicată solemnitatea:

„Evenimentul cu o vechime de două sute de ani a semnificat începutul unei noi etape a formării administrative a Bisericii Ortodoxe din Moldova după zeci de ani de dezorganizare a ei, a pierderii structurii bisericești. În Moldova lipseau școli, instituțiile necesare culturale, care sunt atât de importante pentru viața duhovnicească și culturală a poporului. Toate acestea au fost legate de anii dominației străine și de circumstanțele istorice dificile.

Instituirea Eparhiei Chișinăului a fost și urmarea dorinței fierbinți a moldovenilor să fie în unitate cu popoarele Sfintei Rusii, care erau de aceeași credință, care umăr la umăr împreună cu poporul Moldovei erau gata să apere, să păstreze viața poporului și credința ortodoxă și o făceau, fără a-și precupeți viața. Apropierea istorică și duhovnicească a popoarelor Rusiei istorice și ale Moldovei pleacă cu rădăcinile departe în adâncul veacurilor.

Semințele credinței în Hristos au căzut pe pământul Moldovei împreună cu sângele primilor mucenici creștini. Cu timpul pe locul lor a crescut un arbore puternic cu multă roadă. Perioadele de glorie și prosperitate în istoria Ortodoxiei din Moldova se perindau cu vremurile de prigoniri. O încercare foarte grea a devenit veacul domniei străine pe pământul moldav. Însă poporul evlavios moldav a învins toate perioadele de grea cumpănă și greutățile, pășind umăr la umăr pe calea sa istorică, alături de popoarele frățești ale Rusiei, care aproape de inimă au primit suferințelor celor de o credință cu ei, deoarece, după cuvântul sfântului apostol Pavel „dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună” (1 Cor. 12:26).

În primii ani ai activității Eparhiei Chișinăului a fost pusă baza renașterii vieții naționale și culturale în Moldova după o criză de lungă durată. Organizarea sistemului de învățământ, amenajarea școlilor primare, a colegiilor și gimnaziilor de județ, deschiderea seminarului teologic la Chișinău, fondarea tipografiei și dezvoltarea largă a tipăririi cărților permit a numi această perioadă a fi începutul epocii de luminare în Moldova”.

Preafericitul Patriarh Chiril cu recunoștință l-a pomenit pe primul conducător al eparhiei – mitropolitul Chișinăului și Hotinului Gavriil (Bănulescu-Bodoni), care a fondat edificiul Bisericii Ortodoxe din Moldova, care stă ferm și până în zilele noastre.

Conform spuselor Sanctității Sale, veacul al XX-lea a adus noi încercări Bisericii Ortodoxe din Moldova, însă poporul ei, care a pus adevărul lui Dumnezeu mai presus de înțelepciunile veacului acestuia, a păstrat fidelitate lui Hristos și tradiției sale istorice: ”Împreună cu întreaga Biserică Rusă, Biserica Ortodoxă din Moldova trăiește o perioadă a renașterii sale. În ultimele decenii sunt reconstruite sute de biserici, sunt deschise zeci de mănăstiri. Este renăscută activitatea seminarului teologic din Chișinău și instituită Academia teologică. Anual școlile teologice locale pregătesc numeroși succesori destoinici ai lucrării pe tărâmul lui Hristos”.

Preafericitul Patriarh Chiril i-a mulțumit pentru renașterea vieții bisericești mitropolitului Vladimir, episcopatului, clerului, activului parohial și tuturor credincioșilor ortodocși ai republicii, fiecare participând, în măsura posibilităților sale, la această renaștere măreață a Ortodoxiei pe pământul moldav.

Mileniul nou a adus poporului ortodox al Moldovei și încercări noi, a spus în continuare Preafericitul Stăpân: „Din nou este pusă la încercare tăria credinței și a evlaviei poporului în fața ispitelor veacului acestuia. Învățăturile mincinoase, liberalismul înțeles greșit, problemele economice și multe alte tentații au devenit o provocare serioasă pentru societatea Moldovei”.

„Biserica întotdeauna este împreună cu poporul în bucuriile și amărăciunile lui”, a spus în continuare Preafericitul Patriarh. „Pentru Moldova, țară ortodoxă, vocea Bisericii întotdeauna a fost și va rămâne vocea conștiinței. Biserica Ortodoxă din Moldova este chezășia păstrării identității naționale, a originalității culturale a poporului moldav. Biserica ia asupra sa misiunea de a exprima opiniile celor, care deseori nu pot vorbi singuri despre speranțele și suferințele lor”.

Multe secole în urmă poporul moldav a făcut alegerea sa conceptuală, duhovnicească și morală, acceptând credința ortodoxă. El a intrat, ca egal între egali, în marea civilizație ortodoxă, unită prin moștenirea duhovnicească și culturală, valorile morale și estetice, idealurile comune ale frumuseții, binelui și dreptății.

Poporul Moldovei a urmat în mod liber alegerii sale, deseori în pofida condițiilor istorice nefavorabile. Păstrarea acestei libertăți duhovnicești, păstrarea fidelității alegerii civilizaționale ortodoxe este foarte importantă și azi, și în viitor. Refuzul de la valorile adevărate, veșnice, de ordin duhovnicesc și moral, va trage după sine inevitabil distrugerea poporului, degradarea lui duhovnicească. Nădăjduiesc din toată inima, că nimeni nu va putea să cumpere sufletul poporului Moldovei sau să-l înrobească.

Nevoința duhovnicească a poporului moldav se realizează împreună cu popoarele frățești ale Rusiei, Ucrainei, Belarusiei și alte popoare, care intră în spațiul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse. În acest an noi sărbătorim aniversarea a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei. Solemnitățile, dedicate acestui eveniment, deja s-au desfășurat la Moscova, Kiev și Minsk, iar azi ele continuă aici, pe pământul Moldovei.

Nădăjduind în Domnul nostru Iisus Hristos, care a dat făgăduința: „Pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui” (Mt. 16, 18), noi ne rugăm ca Domnul să păstreze Sfânta Biserică a Sa în pace și prosperitate și să-i întărească pe toți copiii ei în unitate de gânduri și dragoste”.

Preafericitul Patriarh Chiril încă odată a felicitat pe cei prezenți cu ocazia aniversării importante, chemând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra Bisericii Ortodoxe din Moldova, asupra ierarhilor, păstorilor și tuturor copiilor ei credincioși.

Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove Vladimir în numele episcopatului, clerului, credincioșilor mireni i-a mulțumit Preafericitului Patriarh Chiril pentru vizita efectuată în Moldova, pentru întâlnirea cu slujitorii bisericii și poporul credincios al Moldovei.

„Noi aproape pe parcursul întregului an ne-am pregătit pentru vizita Sanctității Voastre în Moldova: am desfășurat concursuri, conferințe, întâlniri, servicii divine. Două sute de ani în urmă, la 21 august 1813, a fost semnat decretul țarului cu privire la crearea Eparhiei Chișinăului și Hotinului și numirea primului său arhipăstor – mitropolitul Gavriil (Bănulescu-Bodoni)”, a spus mitropolitul Vladimir. „În acești două sute de ani Biserica a trecut prin multe încercări, însă ea a supraviețuit în toate aceste vremuri. Deosebit de dificil pentru ea, precum și pentru întreaga Biserică Ortodoxă, a fost secolul al XX-lea, când se închideau mănăstirile și bisericile, erau arestați slujitorii bisericii și călugării. Se părea că Biserica Ortodoxă dispare. Însă poporul moldav evlavios întotdeauna a păstrat scânteia credinței în inima lui”.

Vremurile grele au trecut și viața Bisericii în Moldova din nou a reînceput, a spus în continuare mitropolitul Vladimir. Încă până în anul 1988 în Moldova funcționau 194 de biserici și o mănăstire, iar acum sunt circa 1300 de biserici, 42 de mănăstiri și 8 schituri, precum și 8 școli teologice.

Mitropolitul Vladimir încă o dată i-a mulțumit Sanctității Sale pentru vizita efectuată în Moldova. „Eu știu că ați îndrăgit Moldova încă de pe vremea când erați rector la seminarul și Academia teologică din Leningrad, actualmente Sanct-Petersburg. Mulți din cei prezenți în sală au fost ucenicii Dumneavoastră și azi ei muncesc fără odihnă pentru binele sfintei Biserici Ortodoxe. Dumneavoastră întotdeauna ați avut o atitudine plină de o atenție deosebită și de dragoste față de slujitorii bisericii și credincioșii din Moldova. Deoarece sunteți Patriarhul nu doar al unui singur popor. Dumneavoastră cârmuiți întreaga Biserică Ortodoxă Rusă”, a spus stăpânul Vladimir.

În numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova, al slujitorilor bisericii, monahilor și monahiilor, mitropolitul Vladimir i-a adus mulțumiri Preafericitului Patriarh pentru dragostea și susținerea în păstrarea credinței și menținerea stabilității în societatea Moldovei.

Apoi a avut loc un concert, consacrat aniversării.

Serviciul de comunicații al DREB/Patriarchia.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.