Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Conferință internațională dedicată aniversării a 200 de ani de la întemeierea Eparhiei de Chișinău

 

În sala de protocol a hotelului „Leogrand”, din Chișinău, astăzi, 5 septembrie 2013, a avut loc Conferința Internațională „200 de ani de la formarea Episcopiei de Hotin și Chișinău”. Conferința a fost deschisă și binecuvîntată de Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir. Evenimentul a demarat cu un cuvânt de salut din partea Prea Fericitului Patriarh Chiril, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, a Prea Fericitului Vladimir, Mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine și a Înalt Prea Sfințitului Filaret, Mitropolit de Minsc și a toată Belorusia care a dat o apreciere deosebită acestei întruniri teologico-științifice, menționînd importanța elucidării celor mai notorii personalități ale Eparhiei, începând cu cea a artizanului – Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni și cele mai importante evenimente care au marcat existența structurii eclesiale în cele două secole de activitate de până acum. În cuvîntul său, Înalt Prea Sfințitul Vladimer și-a exprimat convingerea că această conferință internațională se va înscrie în șirul evenimentelor dedicate anului jubiliar 2013, ca o întrunire de cel mai superior rang și va sta la baza unor dialoguri prodigioase între lumea științifică și cea teologică.

La această conferință și-au prezentat alocuțiunile următorii vorbitori: Părintele Arhimandrit Siluan (Șalaru), Exarh al Mănăstirilor din cuprinsul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, Domnul Victor Țvircun, Secretar General al Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră, Prot. Emanuil Brihuneț, Președinte al Departamentului Mitropolitan Arhitectură și Pictură, Prot. prof. dr. Vetcislav Cazacu, prorector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova și alți teologi. 

Deasemenea la acestă conferință au fost prezenți și reprezentanți din cadrul Bisericilor Ortodoxe din Rusia, Belorusia, Ucraina, România și Bulgaria. Din partea Eparhiei de Edineț și Briceni împreună cu Prea Sfințitul Nicodim la conferință au participat Arhimandritul Damian (Burlacu), blagocinii: Prot. Vasile Saracuța, Prot. Ioan Gînju, Prot. Veaceslav Matiescu și ieromonahul Hrisostom (Morocica).

Biroul de Presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.