Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Slujbă Arhierească la Catedrala „Sf. Irh. Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

În Duminica a IX-a după Rusalii, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, alături de un sobor de preoţi şi diaconi a săvîrşit Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Sf. Irh. Vasile cel Mare” din or. Edineț.

Cu binecuvîntarea Prea Sfinţiei Sale, prot. Gheorghe Ganea a explicat pericopa evanghelică a zilei despre minunea umblării lui Hristos pe mare și a remarcat faptul că acestă pildă evanghelică este plină de înţelesuri duhovniceşti pentru fiecare credincios.  Ea priveşte nu numai pe Sfântul Apostol Petru şi pe ceilalţi ucenici din corabia aflată în primejdie de scufundare, ci profetic, ea priveşte Biserica întreagă şi pe fiecare creştin în parte.

Înţeleasă în mod simbolic, corabia reprezintă Biserica încercată de valurile sau furtunile istoriei, de persecuţii, de erezii, de forţe întunecate potrivnice ei.  Vîntul care este potrivnic corabiei reprezintă vremurile sau situaţiile în care Biserica întîlneşte ostilitate şi respingere în lucrarea ei misionară de a trece pe oameni de la viaţa pămîntească efemeră la viaţa cerească eternă, într-o lume învolburată de păcate, de patimi egoiste individuale şi colective. În acest sens, în cartea "Constituţiile Apostolice" se spune că biserica — lăcaş de cult, trebuie construită în formă de corabie sau navă, arătînd astfel legătura profetică dintre prezenţa lui Hristos în corabie pe mare şi prezenţa Sa în Biserica din lume.

De asemenea, a atras atenţia enoriaşilor că înţelegînd mai bine simbolismul spaţiului sacru sau liturgic al bisericii, ne vom întări mai mult în comuniunea de iubire sfîntă cu Dumnezeu şi cu semenii noştri, ca izvor de lumină şi bucurie a vieţii binecuvîntate, spre slava Preasfintei Treimi şi mîntuirea noastră.

La finalul serviciului divin, Ierarhul s-a adresat cu un mesaj de felicitare enoriaşilor care au primit Cinstitul Trup şi Prea Sfîntul Sînge al Domnului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, tuturor celor prezenţi la această sfîntă slujbă şi i-a îndemnat  să păstreze și în continuare nestinsă flacăra dragostei pentru viața în Hristos și să se grăbească să primească Sfînta Împărtășanie pînă la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.