Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Slujbă Arhierească la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În Duminica a VIII-a după Rusalii, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi în Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din or. Orhei.

Cu binecuvîntarea Prea Sfinției Sale pericopa evanghelică a fost explicată de clericul catedralei prot. mitr. Alexandru Fîrfa,  despre  înmulțirea pîinilor. El a menționat că numai ceea ce dai lui Dumnezeu și e binecuvântat de către El devine Euharistie, care se frînge pentru toți, spre iertarea păcatelor și spre viața veșnică. Și numai cînd îți înfrângi patimile și poftele și te lași umplut de slava lui Dumnezeu poți să dai pîinea cuvîntului și altora, care flămînzesc după ea. Dumnezeu așteaptă rugăciunile credinței noastre pentru ca să înmulțească binecuvîntarea și pacea sa în fiecare om, după cum El așteaptă, ca fiecare dintre noi să recunoască în El pe izvorul vieții și al tuturor bunătăților, de care trebuie să fim fiecare din noi responsabili.

Domnul a vrut să îi facă pe Sfinții Apostoli martori direcți ai minunii pentru că a dorit să îi facă atenți la nevoia de viață duhovnicească a oamenilor.

Deasemenea a axplicat afirmația „Nu pentru că ați văzut minuni Mă căutați, ci pentru ca ați mîncat din pîini și v-ați săturat”. Lucrați nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne și în viața veșnică pe care v-o va da Fiul Omului, „căci pe El Și-a pus pecetea Dumnezeu-Tatăl!”

Aceasta le-o cere Hristos Ucenicilor Săi. Să vadă dincolo de realitatea văzută, într-un spațiu al veșniciei, realitatea dumnezeiască a mîntuirii. Să înțeleagă cuvîntul care zice: "Eu sunt Pîinea vieții; cel ce vine la Mine nu va flămînzi, și cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată". Căci, în esență, această înmulțire a pîinilor este repetiția generală a Ospățului Stăpînului Hristos, la care suntem chemați de fiecare dată “cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste”, ospăț în care pururea trebuie să mărturisim și să credem că El este cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu… Că El este Pîinea vieții.

Deasemenea în cadrul Sfintei Liturghii s-au săvîrșit ectenii specile pentru ca Bunul Dumnezeu să dăruiască pămîntului ploi curate, roade înbelșugate și înmulțirea dragostei între creștini.

La sfîrșitul Sfintei Liturghii a fost sfințită o Icoană cu chipul Maicii Domnului, dupa care Ierarhul a venit cu un cuvînt de felicitare familiei care a ctitorit această sfîntă icoană, enoriașilor prezenți la acestă sfîntă slujbă și i-a îndrumat ca și în continuare să respecte postul ca cu dragoste și bucurie să ajungă la sărbătoarea „Adormirii Maicii Domnului”.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.