Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Slujbă Arhierească la Mănăstirea „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din orașul Kiev

 

La 1 august 2013, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Prea Fericitului Mitropolit Vladimir, la Mănăstirea „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din orașul Kiev a fost săvîrșită Sfînta Liturghie cu prilejul aniversării a 20 de ani de la minunea arătată de Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului „Caută la smerenie”, care se păstrează în acest sfînt așezămînt.

Serviciul divin a fost oficiat sub protia Înalt Prea Sfințitului Ambrozie, Mitropolit de Durostorum (Biserica Ortodoxă Bulgară), împreună cu un sobor de Ierarhi din care a făcut parte Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Nicolae de Belgorod, Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Panteleimon de Umani și Zvenigorod, Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Alexandru de Gorodnița, Prea Sfințitul Episcop Ilarii de Macarov, Prea Sfințitul Episcop Antonie, Prea Sfințitul Episcop Dionisii de Șepetovka și Slavuta, Prea Sfințitul Episcop Nicodim de Edineț și Briceni, Prea Sfințitul Episcop Damian de Fastov și Prea Sfințitul Episcop Nicolae de Vasilkov. Arhiereilor le-au coliturghisit slujitorii mănăstirii și clerici din eparhia Kievului.

La Sfînta Liturghie a fost prezent și Prea Fericitul Vladimir, Mitropolitul Kievului și al Întregii Ucraine, care la final s-a rugat și s-a închinat la Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului „Caută la smerenie”.

Prea Sfințitul Damian, Episcop de Fastov și sfințit arhimandrit al Mănăstirii „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Kiev a oferit arhiereilor prezenți la slujbă în dar cîte un set de engolpioane, iar preoților cîte o cruce cu podoabe. Din partea Ierarhului nostru, Prea Sfințitul Damian a fost decorat cu cea mai înaltă distincție a Episcopiei de Edineț și Briceni, medalia „Sf. Vasile cel Mare” de gradul I.

Cu prilejul sărbătorii, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a primit în dar din partea Prea Fericitului Mitropolit Vladimir, în cinstea jubileului de 1025 de ani de la creștinarea Rusiei Kievene, o panaghie ce are imprimate pe ea chipurile Sfîntului Apostol Andrei cel Întîi Chemat și a Sfîntului Întocmai cu Apostolii Mare Cneaz Vladimir, și o cruce.

*   *   *   *

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului „Caută la smerenie” este o copie a unei mai vechi icoane făcătoare de minuni, care pe la anul 1420 a prevestit nenorocirile ce aveau să se abată asupra locuitorilor din părțile Pskovului. La mănăstirea „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din orașul Kiev ea a fost adusă de către schimonahia Feodora, care a păstrat-o la sine în vremea prigonirilor asupra bisericii timp de 55 de ani. În vara anului 1993, chipul Maicii Domnului ținînd pe pruncul Iisus în brațe s-a imprimat în chip miraculos pe sticla ce o acoperea. În urma investigațiilor științifice, savanții, ajutați de aparataje ultramoderne, nu au putut să dea explicații acestui fenomen și au ajuns la concluzia că această imprimare este una din marile minuni ale secolului XX. Conform deciziei Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene din 9/22 noiembrie 1995 icoana Maicii Domnului „Caută la smerenie” a fost proclamată drept Făcătoare de minuni. Minunile săvîrșite de ea au întors multă lume la credință, au salvat vieți și au tămăduit suflete.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.