Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat domnului Valeriu Pasat cu prilejul aniversării jubileului de 55 de ani de viață

 

Mult Stimate Domnule Valeriu Pasat,

Ziua în care Dumneavoastră marcaţi jubileul de 55 de ani îmi oferă deosebita onoare și plăcutul prilej de a Vă adresa cele mai sincere şi cordiale felicitări, urări de sănătate și mult succes în activitatea științifică și profesională pe care o practicați în calitate de istoric și Academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei!  Vă doresc să aveți parte de căldură în suflet, bucurie în inimă și multă putere de la Dumnezeu pentru a Vă realiza dorințele.

La ceas aniversar dorim să ne exprimăm alesele noastre sentimente de profundă recunoștință și înaltă considerație pentru dragostea ce o purtați față de poporul nostru, credința ortodoxă și valorile ei perene, dar mai ales pentru aportul pe care l-ați adus și continuați să-l aduceți la studierea, cercetarea și promovarea adevărului despre istoria Bisericii Ortodoxe din Moldova în perioada persecuțiilor ateo-comuniste din a doua jumătate a secolului XX. Cele patru volume ale lucrării semnate de Dumneavoastră — “Ortodoxia în Moldova: puterea, biserica, credincioşii. 1940-1991”, bazate pe mărturii și documente prețioase de arhivă, adunate cu mult zel și sacrificiu pentru Adevărul lui Hristos și Biserica Sa întemeiată pe El, sunt de referință în acest domeniu.

Avînd în vedere înaltele calități morale ce Vă cararcterizează, respectul pentru bunele tradiții și cultura neamului nostru, precum și sprijinul constant acordat Bisericii Ortodoxe, considerăm oportună decorarea Domniei Voastre cu cea mai înaltă distincție a Eparhiei de Edineț și Briceni — medalia „Sf. Vasile cel Mare” de gradul I.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă binecuvînteze cu viață îndelungată, bunăstare şi fericire alături de cei dragi, noi ascensiuni și frumoase realizări!

La mulți și fericiți ani!

Cu aleasă considerație,

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

 doresc să aveţi parte de căldură în suflet, bucurie în inimă, multă sănătate şi putere pentru a Vă realiza dorinţele.

 

 

 

Citiţi mai multe articole interesante pe siteul http://mitropolia.md/mesaj-de-felicitare-la-nasterea-domnului-a-dlui-petru-lucinschi-ex-presedinte-al-rm/
Mitropolia Moldovei

Vă doresc să aveţi parte de căldură în suflet, bucurie în inimă, multă sănătate şi putere pentru a Vă realiza dorinţele.

 

 

 

Citiţi mai multe articole interesante pe siteul http://mitropolia.md/mesaj-de-felicitare-la-nasterea-domnului-a-dlui-petru-lucinschi-ex-presedinte-al-rm/
Mitropolia Moldovei

Vă doresc să aveţi parte de căldură în suflet, bucurie în inimă, multă sănătate şi putere pentru a Vă realiza dorinţele.

 

 

 

Citiţi mai multe articole interesante pe siteul http://mitropolia.md/mesaj-de-felicitare-la-nasterea-domnului-a-dlui-petru-lucinschi-ex-presedinte-al-rm/
Mitropolia Moldovei

Comments are closed.