Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Săptămîna Patimilor la Catedrala Arhierească din Edineț

 

Evenimentele cutremurătoare din istoria mîntuirii neamului omenesc petrecute acum două mii de ani se perindează iar și iar în fața ochilor noștri spirituali la slujbele din ultima săptămînă a Sfîntului și Marelui Post, numită și Săptămîna Mare sau Săptămîna Patimilor.

În Lunea Mare îl vedem pe Mîntuitorul Hristos căutând smochine într-un pom fără roadă şi blestemându-l, pentru ca apoi ucenicii să-l vadă uscat. Tot acum facem pomenirea fericitului Iosif, cel preafrumos, fiul cel mai mic al patriarhului Iacob, care este prototip al Mîntuitorului Hristos, fiind urît de frații săi, vîndut pe 30 de arginți, închis în groapa întunecoasă a mormîntului din care ieșind a stăpînit peste Egipt, adică peste tot păcatul.

Marțea ceaMare ne pregătește pentru intrarea în cămara Mîntuitorului în ziua Judecății prin două parabole eshatologice – pilda celor 10 fecioare (Matei XXV, 1-13) și cea a talanților (Matei XXV, 14-30).

 Miercurea cea Mare este ziua trădării. Iuda Iscarioteanul slujește satanei prin vînzarea Mîntuitorului, devenind astfel prizonier al iadului. Este zi de adîncăîntristare pentru fapta cea necugetată a celui care deși, văzînd minunile și dragostea cea mare a lui Hristos, a rămas cu inima împietrită. Este zi de adîncă întristare pentru fiecare suflet care îl trădează pe Hristos, devenind prizonierul păcatului, dar și de mare nădejde pentru tot sufletul care se pocăiește, pentru că este și ziua amintirii femeii păcătoase care a uns cu mir și cu lacrimi picioarele Mîntuitorului și a primit iertare.

În aceste zile, pline de semnificație duhovnicească, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a participat la slujbele deniilor și la Liturghiile Darurilor Mai Înainte Sfințite oficiate la Catedrala „Sf. Irh. Vasile cel Mare” din orașul Edineț, rugîndu-se și adresînd credincioșilor cuvinte de învățătură.

În semn de mulțumire și apreciere pentru activitatea pastorală desfășurată, slujitorii Catedralei – protoiereul Sergiu Panaite, protoiereul Gheorghe Ganea, protoiereul Ioan Cernea, protodiaconul Vasile Ciumac, protodiaconul Ghenadii Balta și paraclisierul Ioan Vasilicov, s-au învrednicit din partea Ierarhului dedistincții eparhiale.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.