Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Seminar raional la religie în parohia Țaul, raionul Dondușeni

 

A fi pedagog este o vocație specială, o meserie care reprezintă o totală slujire a aproapelui, a celor mici, din care trebuie să crești cu trudă și cu sacrificii oameni buni pentru societate. Profesia de pedagog este una nobilă, care are la bază trei virtuți: jertfă, răbdare și dragoste. Dacă lipsește una dintre aceste virtuți, atunci slăbesc și celelalte și, pînă la urmă, are de suferit calitatea muncii pe care o depune pedagogul.

Religia în școală nu este o disciplină nouă, un program-pilot, ea a fost doar readusă în instituțiile de învățămînt, unde a fost prezentă din totdeauna.

La 4 aprilie 2013 a avut loc seminarul raional al profesorilor de religie cu genericul: ,,Forme și metode moderne de lucru în cadrul orelor de religie”, organizat de Departamentul Eparhial Învățămînt Religios și Activitate Pastorală împreună cu Direcția Învățămînt Dondușeni și Direcția Gimnaziului Țaul, moderator fiind Prot. Lucian Serdeșniuc. Seminarul a constat în desfășurarea unei lecții publice cu tematica: „Sf. Împărați Constantin și Elena”, pe motiv că anul acesta s-au împlinit 1700 de ani de la Edictul de toleranță religioasă de la Milan din anul 313. Metodele pedagogice folosite au fost: brainstorming, conversaţia ghidată, jocul didactic, studiul de caz, explicaţia, problematizarea, argumentarea, diagrama Venn, iar materialele utilizate – tabelul cronologic, manualul şcolar,evanghelie, icoane și fișe. Prin urmare s-a realizat și activitate extracurriculară pe tema: „Școala Duminicală — loc de întîlnire între Dumnezeu și elev”, prezentat de copiii școlii duminicale din parohia Țaul, împreună cu d-na Mariana Volontir, d-na Angela Paparcea și elevii claselor a 2-a și a 7-a. Tot aici s-au discutat aprecierile seminarului, participanții fiind invitați la o agapă frățească.

Cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, au fost decorați cu Diplomă Arhierească: d-na Victoria Trifan — Direcția Învățămînt Dondușeni și d-nul Ion Iurcișin — directorul școlii din comuna Țaul. Profesorii au primit cîte un calendar și un ,,Mulți Ani Trăiască”. Departamentul Eparhial Învățămînt Religios și Activitate Pastorală prin prezența Prot. Lucian Serdeșniuc și a Prot. Alexei Gheorghilaș a adus sincere mulțumiri tuturor celor prezenți, celor ce au contribuit și vor contribui la munca depusă în domeniul învățămîntului în școală.

A consemnat Preoteasa Lucia Serdeșniuc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.