Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În Duminica a doua a Postului Mare, a Sfîntului Ierarh Grigorie Palama, Prea Sfințitul Nicodim a săvîrșit Sfînta Liturghie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Călărășeuca

 

Duminica a doua a Sfîntului și Marelui Post se numește și Duminica Sfîntului Grigorie Palama, încă din anul 1368, cînd a fost canonizat Sfîntul Ierarh. A fost unul din cei mai mari teologi ai Bisericii Ortodoxe. El învăța pe toți adevărul că sfinții mult-rugători și smeriți, cînd Dumnezeu voiește, pot vedea încă din viața aceasta pămîntească slava sau lumina Împărăției cerurilor, care este lumina necreată și veșnică. Această lumină s-a arătat Sfinților Apostoli Petru, Iacov și Ioan la Schimbarea la Față a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos pe Muntele Tabor (Matei 17, 1-9; Marcu 9, 1-9; Luca 9, 27-36), ea fiind harul Preasfintei Treimi împărtășit îngerilor și sfinților, ca lumină, pace și bucurie. Învățătura Sfîntului Grigorie Palama bazată pe Sfînta Scriptură, pe scrierile și experiența Sfinților Bisericii este o notă specifică Ortodoxiei, apărată puternic de curentul isihast din secolul al XIV-lea împotriva teologiei raționaliste și reducționiste scolastice.

În această Duminică, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Călărășeuca. Prea Sfinția Sa a fost întîmpinat cu multă căldură de slujitorii sfîntului așezămînt, obștea monahală în frunte cu Preacuvioasa Maică Stareță, Egumena Eufrosinia (Peșterean), și mulțimea închinătorilor. La final, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a îndemnat preacuvioasele maici, pelerinii și închinătorii la trăirea intensă a dreptei credințe, la curățirea sufletului prin post rugăciune fierbinte și milostenie, ca, avîndu-l rugător, îndrumător și mijlocitor pe Sfîntul Ierarh Grigorie Palama, să ne învrednicim încă din această viață de cercetarea luminii harului îndumnezeitor al Preasfintei Treimi.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.