Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Scrisoare de mulţumire Prea Sfinţitului Nicodim

 

 

Calendarul este o unealtă de măsurare a timpului, dar atunci cînd vorbim de calendarul bisericesc, vorbim de viaţa liturgică a Bisericii, iar cel adus în dar de Prea Sfinţia Voastră, studenţilor şi seminariştilor, este o adevărată carte de rugăciune. Combinaţia de tropare şi condace alături de data prăznuirii sfinţilor de peste an ne perimit să cerem zilnic mijlocirea lor înaintea Tronului Ceresc şi ajutor în viaţa cotidiană. Învăţăceii vor folosi calendarul de masă la planificarea utilă a timpului pentru studiu şi rugăciune, adusă atît pentru sine cît şi pentru Prea Sfinţia Voastră.

   Corpul didactic, elevii seminarului şi studenţii Academiei de Teologie vă aduc cele mai sincere şi calde mulţumiri pentru darul oferit prin intermediul Centrului de Misiune Ortodoxă de pe lîngă Academia de Teologie Ortodoxă.

   Fie ca Dumnezeu să primească, ca pe o tămîie de bun miros, jertfelnicia de care aţi dat dovadă şi să vă păzească sănătos, îndelungat în zile, drept învăţînd Cuvîntul Adevărului şi lucrînd faptele mîntuirii.

Cu plecăciune şi deosebit respect,

Preşedintele OTCOM,

 diacon Andrei Iraşcu


Comments are closed.