Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În atenția slujitorilor, monahilor și monahiilor din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni

 

Cu duhovnicească dragoste și arhierești binecuvîntări îndemn pe toți slujitorii, monahii și monahiile din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni ca prin rugăciuni fierbinți să fie alături de bolnavul Prea Sfințitul Episcop Anatolie de Cahul și Comrat, care a suferit recent o fractură la picior.

Mărinimia, bunătatea și blîndețea Sa de Arhipăstor adevărat al Bisericii lui Hristos, pe care o arată fiecăruia din noi, nu ne poate lăsa indiferenți acum față de încercarea grea prin care i-a fost hărăzit de către Atotînțeleptul Părinte Ceresc să treacă. În timpul vacanței episcopale, Prea Sfinția Sa accepta cu multă dragoste să oficieze în cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni Sfinte Liturghii Arhierești, să hirotonească preoți și diaconi pentru necesitățile Eparhiei, să binecuvînteze și să îndrume credincioșii pe anevoiosul drum al mîntuirii sufletului. De aceea, astăzi, mai mult ca oricînd, avem posibilitatea de a ne exprima recunoștința noastră, înălțînd smerite rugăciuni către Atotputernicul Dumnezeu, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, ca să-i potolească durerea și degrabă să-l ridice din patul suferinței pe bolnavul robul Său, Prea Sfințitul Episcop Anatolie.

Crezînd cu nădejde în purtarea de grijă a Părintelui Ceresc și în cuvintele Mîntuitorului nostru Iisus Hristos: „Toate cîte cereţi, rugîndu-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea” (Mc. XI, 24), vă chem să-l asigurăm pe iubitul nostru confrate întru slujirea lui Hristos de dragostea și susținerea noastră duhovnicească!

NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.