Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

La Moscova și-a început lucrările Sfințitul Sobor Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse

 

La 2 februarie 2013, în catedrala „Hristos Mîntuitorul” și-a început lucrările Sfințitul Sobor Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, la care s-au adunat arhipăstorii Patriarhiei Moscovei din Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova, Azerbaidjan, Kazahstan, Kîrgîzstan, Letonia, Lituania, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Estonia, precum și din alte țări, în care există eparhii ale Bisericii Ortodoxe Ruse. La Sobor participă în jur de 290 de arhierei din cele 247 de eparhii ale Bisericii Ortodoxe Ruse.

Lucrările Soborului au fost precedate de oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”, în cadrul căreia s-au rugat toți participanții la întrunire.

Președinte al Soborului Arhieresc, conform Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse, este Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii. Din prezidiu fac parte membrii permanenți ai Sfîntului Sinod: Preafericitul Mitropolit al Kievului și al Întregii Ucraine Vladimir, Mitropolitul de Sankt-Petersburg și Ladoga Vladimir, Exarhul patriarhal al întregii Belorusii, Mitropolitul de Minsk și Sluțk Filaret, Mitropolitul de Krutițî și Colomna Iuvenalie, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove Vladimir, Șeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei, Mitropolitul de Saransk și Mordovia Varsonufie, Președintele Departamentului pentru Relații Externe Bisericești, Mitropolitul de Volocolamsk Ilarion, precum și Mitropolitul de Astana și Kazahstan Alexandru și Mitropolitul Asiei Mijlocii Vichentie, incluși în lista membrilor permanenți ai Sfîntului Sinod prin Hotărîrea din 5 octombrie 2011,  confirmată ulterior de Soborul Arhieresc.

De asemenea, pentru participare la sesiunea de iarnă a Sinodului, în prezidiu au mai fost invitați Mitropolitul de Omsk și Tavrici Vladimir, Mitropolitul de Penza și Nijnelomovsk Veniamin, Arhiepiscopul de Hust și Vinogradov Marc, Arhiepiscopul de Murmansk și Moncegorsk Simon, Episcopul de Tiraspol și Dubăsari Sava.

Conform hotărîrii Sfîntului Sinod din 30 ianuarie 2013 (Hotărîrea nr.8), avînd în vedere importanța participării la conducerea lucrărilor Soborului Arhieresc a întîistătătorilor Bisericilor autonome și autocefale din cadrul Patriarhiei Moscovei, în prezidiu au fost incluși Mitropolitul de Tokio și al Întregii Japonii Daniil, Mitropolitul de America de Est și de New-York Ilarion, Mitropolitul de Riga și al Întregii Letonii Alexandru, Mitropolitul de Talin și al Întregii Estonii Corneliu.

La lucrările Soborului ia parte și Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni.

La Sinod participă arhierei eparhioți, precum și arhierei vicari, care sunt șefi ai diferitor structuri Sinodale, conducători ai academiilor teologice, fie au jurisdicție canonică asupra anumitor parohii încredințate. Conform Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse, ceilalți arhierei vicari pot participa la ședințele Soborului fără drept de vot.

Înainte de începutul primei ședințe plenare, a fost săvîrșită de către Preafericitul Patriarh Kiril slujba unui Te Deum.

Cei prezenți au adoptat regulamentul, ordinea de zi și programul Soborului, au aprobat componența comisiei de validare, de redactare și de numărare a voturilor, au ales secretarul Soborului.

În debutul întrunirii, preafericitul Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii Kiril a prezentat un raport de activitate al Patriarhiei în anul 2012.

În cadrul ședințelor, sinodalii vor dezbate următoarele proiecte de documente, elaborate în cadrul Adunării Intersobornicești:

1.  “Dispoziția referitoare la alegerea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse” (în patru variante);

2. Propunerile privind modificarea Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse în legătură cu precizarea prerogativelor Sinodului Local și Arhieresc și a „Dispoziției privind componența Sinodului Local al Bisericii Ortodoxe Ruse”;

3. “Despre poziția Bisericii cu privire la dezvoltarea tehnologiilor de evidență și prelucrare a datelor cu caracter personal”;

4. “Poziția Bisericii Ortodoxe Ruse referitoare la reforma dreptului familiei și a problemelor justiției juvenile”;

5.  “Poziția Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la problemele actuale ale ecologiei”.

Suplimentar, prin decizia forului, vor mai fi supuse examinării proiectul referitor la susținerea materială și socială a slujitorilor și a angajaților organizațiilor religioase din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, precum și a membrilor familiilor acestora; proiectul modificărilor și a completărilor în Statutul Bisericii Ortodoxe Ruse în legătură cu hotărârile adoptate de Sfântul Sinod în anii 2011-2012, precum și a sarcinilor trasate în conformitate cu totalizările Soborului Arhieresc din 2011. De asemenea, membrii Soborului vor discuta proiectul Regulamentului privind decorațiile Bisericii Ortodoxe Ruse.

Mesaje de salut au expediat în adresa sinodalilor Președintele Federației Ruse Vladimir Putin, Președintele Ucrainei Victor Ianukovici, Președintele Republicii Belarusi Alexandr Lucașenco și Prim-ministrul Republicii Moldova Vlad Filat.

Lucrările Soborului vor dura pînă la data de 5 februarie 2013.

Serviciul de Informații al Soborului ArhierescКонец формы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.