Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Zi de sărbătoare la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

 

În a treia zi de Nașterea Domnului, a cinstirii Sfîntului Întîiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan, la Mănăstirea Zăbriceni a avut loc o slujbă arhierească cu prilejul hramului. Sfînta Liturghie a fost oficiată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, în fruntea unui impresionant sobor de preoți din care a  făcut parte preacuviosul părinte stareț, arhimandritul Damian (Burlacu); secretarul eparhial, protoiereul Adrian Cotelea; blagocinul raionului Edineț, protoiereul Ioan Gînju; blagocinul raionului Dondușeni, protoiereul Veaceslav Matiescu; slujitori ai sfîntului așezămînt și din parohiile învecinate, precum și distinși oaspeți din învecinata Arhiepiscopie a Iașilor, România, printre care s-a aflat și arhimandritul Dosoftei Șcheul, mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iași, arhimandritul Hrisostom Rădășanu, consilier Sectorul Învățămînt al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandritul Teodosie Pleșca, starețul Mănăstirii Zosin, județul Botoșani.

Bucuria sărbătorii a fost împărtășită de mulțime de credincioși, închinători și pelerini veniți din mai multe localități ale țării noastre și din România, maicile starețe ale mănăstirilor din cuprinsul Eparhiei, ctitori și binefăcători ai sfîntului așezămînt. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul psaltic al sfîntului așezămînt, condus de ierodiaconul Paisie (Viscun), și de corul „Brio Sonores”, dirijat de Ion Brătescu. Un cuvînt de zidire sufletească și de felicitare cu ocazia sărbătorii a adresat credincioșilor, după citirea Sfintei Evanghelii, arhimandritul Hrisostom Rădășanu.

În cadrul serviciului divin, monahul Sava (Furdui), viețuitor al Mănăstirii Nașterea Domnului din comuna Zăbriceni, a fost hirotonit în treapta de ierodiacon.

La finalul serviciului divin, Prea Sfințitul Nicodim a rostit către părintele stareț, obștea monahală, preoții slujitori, închinători și pelerini un cuvînt de învățătură și de felicitare. Prea Sfinția Sa a evidențiat marele dar pe care l-a făcut Dumnezeu oamenilor prin Întruparea din Fecioară și viețuirea împreună cu noi ca Dumnezeu-Om, pentru ca firea noastră, cea stricată prin păcat, să fie restaurată și îndumnezeită. Este o taină a iconomiei mîntuirii pe care în aceste zile luminate o trăim ca pe un fior sfînt și o nedescrisă prin cuvinte omenești bucurie duhovnicească. La încheierea cuvîntului său, Prea Sfințitul Nicodim a adus alese mulțumiri părintelui stareț, arhimandritului Damian, pentru grija spiritual și materială ce o poartă sfintei mănăstiri și închinătorilor ei, slujitorilor și pelerinilor veniți din România, pentru dragostea și bunăvoința de a împărtăși duhovnicește bucuria acestei sărbători, maicilor starețe, precum și tuturor credincioșilor prezenți la slujbă.

La ceas de sărbătoare nu au fost dați uitării nici ctitorii sfîntului așezămînt, care au fost decorați de către Prea Sfințitul Nicodim cu distincții bisericești.

Momentele de bucurie ale sărbătorii au fost sporite și de plăcuta cîntare de colinde oferită de un grup de copii îmbrăcați în costume naționale din satul Hancăuți, raionul Edineț. Pentru colindători, dar și pentru toți copiii prezenți la slujbă, Ierarhul a oferit în dar dulciuri, iar pentru toți credincioșii – cîte o iconiță a Nașterii Domnului.

După încheierea slujbei toți credincioșii au fost invitați să ia parte și la o agapă de sărbătoare. Și aici atmosfera de sărbătoare a fost întreținută prin frumoase cîntări de colinde interpretate de corul „Brio Sonores”, frații Mănăstirii Zăbriceni, maicile de la Mănăstirea Călărășeuca și distinșii slujitori ai Arhiepiscopiei Iașilor.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni
 


 
Comments are closed.