Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Ședință de lucru cu președinții Departamentelor Eparhiale

 

Joi, 27 decembrie 2012, la Reședința Episcopală din orașul Edineț a avut loc o ședință de lucru cu președinții Departamentelor Eparhiale, prezidată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, care a avut drept scop stabilirea sarcinilor de lucru și priorităților în cadrul fiecărui Departament în anul 2013. În deschiderea ședinței, Ierarhul a mulțumit slujitorilor pentru munca desfășurată în anul 2012. În urma discuțiilor și dezbaterilor au fost stabilite următoarele direcții de activitate:

Departamentul Relații Externe – va continua să mențină relații de bună colaborare cu eparhiile din cadrul Patriarhiei Ruse, dar și ale altor Biserici Ortodoxe surori.

Comisia Judecății Bisericești va continua să analizeze promt și competent scrisorile și plîngerile venite din partea enoriașilor și îndreptate împotriva slujitorilor, va examina cazurile de abatere disciplinară a clericilor și va avea grijă de buna rînduială a vieții bisericești și în special a slujbelor din parohii.

Comisia de Examinare a candidaților la hirotonie va examina pregătirea teologică și practică a candidaților la hirotonie în baza unor subiect stabilite din timp și coordonate cu Prea Sfințitul Nicodim.

Departamentul Mănăstiri și Viață Monahală, se va îngriji, prin reprezentanții săi, de organizarea în timpul verii a taberelor de odihnă pentru copii. S-a propus drept obiectiv organizarea odihnei pentru grupuri a cîte 10 copii timp de 2 săptămîni. Tinerii vor participa în timpul taberei la programul duhovnicesc al mănăstirii și la diferite activități de zidire spirituală sub îndrumarea persoanelor responsabile numite de stareții mănăstirilor, coordonate cu președintele Departamentului și cu binecuvîntarea Pra Sfințitului Nicodim.

Departamentul Învățămînt Religios și Activitate Pastorală, va avea în centrul preocupărilor colaborarea cu Direcțiile Raionale Învățămînt, Tineret și Sport în vederea introducerii studierii Bazelor Ortodoxiei în toate școlile Eparhiei și organizarea diferitelor activități și evenimente spiritual-educative cu participarea elevilor.

Departamentul Inspecție, Control și Revizie. Președintele Departamentului își va alege reprezentanți în fiecare blagocinie și va urmări aplicarea hotărîrilor Adunării Anuale Generale a slujitorilor cu privire la evidența bunurilor, a veniturilor și cheltuielilor fiecărei parohii, precum și a mărfii procurate de la depozitul eparhial. De asemenea, membrii Departamentului vor supraveghea curățenia sfintelor locașuri și modul în care se păstrează veșmintele și odoarele bisericești.

Departamentul Relații Culturale va stabili, prin reprezentanții săi în teritoriu, relații de colaborare cu Secțiile Raionale Cultură, precum și cu Direcțiile Raionale de Învățămînt, Tineret și Sport, în vederea organizării diferitelor evenimente cultural-religioase: festivaluri de colinde în perioada 7-18 ianuarie 2013, festivaluri ale cîntecului pascal, expoziții ale meșterilor populari etc. În lipsa Ierarhului, la fiecare manifestare, șeful Departamentului sau reprezentantul în teritoriu va rosti către participanți cuvîntul de salut al Chiriarhului și le va oferi, din numele Episcopiei, cadouri speciale – pastorale, cărți de rugăciune și duhovnicești, iconițe etc.

Departamentul Activitate Socială și Caritate se va îngriji, prin reprezentanții săi în teritoriu, ca în fiecare parohie să fie organizate activități de asistență și îngrijire la domiciliu a bătrînilor singuratici și a persoanelor cu dizabilități, după modelul proiectului „Abilitarea tinerilor în participarea și promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru bătrîni” al Asociației Obștești „Ajutorul Creștin pentru Moldova”. În vederea realizării acestui scop, fiecare preot paroh va selecta 10 tineri evlavioși, capabili să îndeplinească această misiune, iar produsele și ajutorul umanitar necesar va fi alocat din fondul parohial și darurile sponsorilor sau ale oamenilor de bună credință.

Departamentul Financiar-Economic va avea drept sarcină selectarea reprezentanților în teritoriu și colectarea donațiilor sub formă de produse alimentare, haine, mijloace bănești, care vor fi folosite în scopuri filantropice, ca suport material pentru activitatea Departamentului Activitate Socială și Caritate.

Departamentul Relații cu Mass-Media va mediatiza evenimentele bisericești din cadrul eparhiei, va colecta știri despre evenimentele și manifestările organizate în parohii și va prezenta punctul oficial de vedere al Episcopiei în mijloacele de informare în masă.

Departamentul Catehizare și Misionarism va avea drept sarcină selectarea reprezentanților în teritoriu și organizarea conferințelor și seminarelor de catehizare și promovare a învățăturii ortodoxe mîntuitoare în școli, spitaluri, instituții statale și cu prilejul diferitelor evenimente culturale. De asemenea, Departamentul se va îngriji de aplicarea în fiecare parohie a dispoziției Soborului Arhieresc din 2-4 februarie 2011 cu privire la catehizarea obligatorie celor ce vin la Taina Sfîntului Botez și a Sfintei Cununii.

Departamentul Activitate Pastorală în MAI și Forțele Armate – va intensifica colaborarea cu structurile Ministerului Afacerilor Interne și a Forțelor Armate din teritoriu prin vizite pastorale, asistență duhovnicească, slujbe religioase și cuvîntări cu prilejul diverselor ocazii.

Departamentul Construcții, Restaurări și Picturi – va supraveghea și va încerca să soluționeze problemele cu care se confruntă sfintele locașuri din cuprinsul eparhiei care se află în construcție sau care sunt în proces de restaurare.

Departamentul Activitate Pastorală în Instituțiile Penitenciare – va continua să ofere asistență pastorală prin oficierea Sfintei Liturghii și a Tainei Sfintei Spovedanii, rostirea predicilor și întreținerea discuțiilor particulare cu deținuții Penitenciarului nr. 2 din orașul Lipcani, oferirea de  ajutoare umanitare și produse alimentare cu prilejul sărbătorilor Nașterii și Învierii Domnului și nu numai.

Asupra tuturor acțiunilor realizate se vor întocmi rapoarte ce vor fi publicate pe saitul Eparhial.

Prin binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, s-a stabilit ca, la toate întrunirile și evenimentele desfășurate în cadrul Episcopiei, slujitorii să poarte la haina clericală ordinele, medaliile și alte distincții bisericești de care au fost învredniciți.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.