Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni, îndureratei familii Strugaru, Prot. Mitr. Vasile Saracuța, slujitorilor Blagociniei Briceni, tuturor fiilor duhovnicești ai nou adormitului Protoiereu Teodor Strugaru

 

Cu adîncă durere în suflet am primit vestea mutării de la noi a Prea Cucernicului Protoiereu Teodor Strugaru, paroh al bisericii „Sf. Nicolae” din satul Șirăuți, raionul Briceni. Pleacă dintre noi un om de profunzime spirituală, care a iubit pe Dumnezeu şi Biserica Sa, un preot, care a desfăşurat o amplă activitate pentru zidirea spirituală și mîntuirea sufletelor credincioșilor ce i-au fost încredințați spre păstorire.

La ceasul despărţirii, aşa cum se cuvine unor buni creştini, dorim Să cerem iertare şi Să oferim iertare, pentru ca, astfel, sufletul Părintelui Teodor să se poată înălţa spre locul dreptei Judecăţi şi apoi spre locaşul pregătit lui de Hristos, Marele Arhiereu, aşa cum El Însuşi a spus apostolilor Săi în cuvântul de despărţire, la Cina cea de Taină: "Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu şi în Mine credeţi. În Casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt (…) iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi." (Ioan 14, 1-3).

Ne alăturăm suferinţei tuturor fiilor duhovniceşti ai Prea Cucerniciei Sale şi a familiei, în momentele de încercare, acum, la despărţirea de păstorul lor. Să-i fie odihna în lumina veşniciei înveşmântată, iar sufletul Său, să-l sălăşluiască Bunul nostru Dumnezeu alături de toţi sfinţii Săi, care din veac iau fost bineplăcuţi!

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii!

† N I C O D I M
Episcop de Edineţ şi Briceni

* * * * *

 Părintele Teodor s-a născut la 1 februarie 1952 într-o familie de creștini din satul Cotiliova, raionul Noua Suliţă, regiunea Cernăuţi, Ucraina. În anul 1977 absolvește Universitatea Politehnică din Chişinău. În anul 1982 se căsătorește cu domnișoara Roșca Daria. Copiii lor sunt Dina (1982) și Mihaela (1984). În ziua praznicului Nașterii Domnului, la 7 ianuarie 1990, este hirotonit deacon, iar la 28 ianuarie 1990 – preot, de către Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova – Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir. Din anul 1995 este numit paroh al bisericii „Sf. Nicolae” din satul Șirăuți, Briceni.

Pentru actvitatea sîrguincioasă spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii ortodoxe, a fost învrednicit de mai multe distincții bisericești. De către Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a fost decorat cu Bederniţă (14.04.90), Camilavcă (19.09.93), Cruce aur (29.09.96). La 22 mai 1999 vrednicul de pomenire Episcop Dorimedont l-a avansat în treapta de Protoiereu, iar la 17 ianuarie 2008 Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir l-a decorat cu Palița.

Comments are closed.