Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Zi de sărbătoare la biserica „Sfînta Treime” din satul Zăicani, blagocinia Edineț

 

În Duminica a XIX-a după Cincizecime și a cinstirii Acoperămîntului Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei și Pururea Fecioarei Maria, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul mulțimii enoriașilor bisericii „Sfînta Treime” din localitatea Zăicani, blagocinia Edineț, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujba de resfințire a bisericii renovate și Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Ierarhul a fost întîmpinat în dimineața zilei cu un frumos cuvînt de bun venit de către părintele paroh al sfîntului locaș și Blagocin de Edineț, protoiereul Ioan Gînju.

În cadrul Sfintei Liturghii, în semn de apreciere pentru toată activitatea sîrguincioasă desfășurată spre zidirea spirituală a credincioșilor încredințați spre păstorire, pentru buna coordonare și organizare a activităților pastorale și misionare din cadrul blagociniei Edineț, cît și pentru eforturile și osteneala depusă la renovarea și împodobirea după cuviință a sfîntului locaș, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Preasfințitului Mitropolit Vladimir, protoiereul Ioan Gînju a fost decorat de către Prea Sfințitul Nicodim cu înalta distincție – ordinul „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt”.

După citirea pericopei evanghelice, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură. Prea Sfinția Sa a evidențiat importanța evenimentului și marea binecuvîntare ce a adus-o Prea Sfînta Născătoare de Dumnezeu, în zilele împăratului bizantin Leon cel Înțelept, în mănăstirea Vlaherne din Constantinopol, acolo unde se adunase poporul binecredincios pentru a-I cere izbăvire de năvălirea păgînilor.  Continuînd, Ierarhul a mai menționat că sărbătoarea confirmă o dată în plus calitatea Maicii Domnului de mijlocitoare fierbinte către Dumnezeu pentru toată omenirea, de ascultătoare grabnică și izbăvitoare din nevoi a tuturor creștinilor ce urmează cu sfințenie poruncile Fiului Său și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos și o cinstesc cu evlavie.

După Sfînta Liturghie, soborul preoțesc în frunte cu Prea Sfințitul Nicodim și mulțimea credincioșilor au înconjurat în procesiune sfîntul locaș, după care a fost oficiată slujba unui Te Deum pentru sănătatea slujitorilor,a ctitorilor și a enoriașilor parohiei „Sf. Treime” din Zăicani.

La final, Prea Sfințitul Nicodim a felicitat credincioșii cu prilejul sfintei sărbători și a mulțumit tuturor creștinilor pentru osteneala depusă la renovarea și împodobirea Casei lui Dumnezeu, care în acest an aniversează 140 de ani de la fondare. Cei mai de seamă ctitori ai bisericii „Sf. Treime” au fost decorați de către Ierarh cu medalia „Sf. Vasile cel Mare”. Din partea părintelui paroh Ioan Gînju, cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, mai multor binefăcători ai sfîntului locaș li s-au înmînat Adeverințe de ctitor și Diplome de gratitudine.

A urmat un cuvînt de mulțumire din partea părintelui paroh, care a dat slavă lui Dumnezeu și a exprimat recunoștință tuturor credincioșilor care l-au susținut, i-au fost alături și l-au ajutat spre a duce la bun sfîrșit lucrările de renovare și împodobire a bisericii. Nu în ultimul rînd, părintele Ioan a mulțumit și Prea Sfințitului Nicodim pentru slujba de sfințire, Sfînta Liturghie Arhierească și binecuvîntarea ce a adus-o credincioșilor prin prezența Sa în parohie. În încheierea cuvîntului său, părintele Ioan a invitat creștinii la o masă de sărbătoare.

Toți credincioșii au primit din partea Ierarhului, în semn de binecuvîntare, iconițe cu chipul Maicii Domnului.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni 

 

 

 

Comments are closed.