Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În ziua pomenirii Dreptcredinciosului Cneaz Veaceslav, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresează felicitări cu prilejul sărbătoririi Sfîntului ocrotitor protoiereului Veaceslav Matiescu, blagocin al bisericilor din raionul Dondușeni

 

Prea Cucernicia Voastră!

Cu prilejul sărbătoririi Dreptcredinciosului Cneaz Veaceslav, care este și ocrotitorul spiritual al Sfinției Voastre, vreau să Vă aduc cele mai sincere felicitări, dimpreună cu urări de ani mulți, sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți. Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Dreptcredinciosului Cneaz Veaceslav, să Vă dăruiască har și statornicie în mărturisirea credinței ortodoxe și multă rîvnă, elan și noi puteri la lucrarea mîntuitoare spre care ați fost chemat întru slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii și mîntuirea credincioșilor!

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.