Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

„Mîntuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvîntează moștenirea Ta …”

 

Pentru noi creștinii Crucea este arma cu care Mîntuitorul lumii a biruit diavolul și moartea. Crucea lui Hristos este cel dintîi altar de jertfă al Bisericii creștine pentru că pe ea s-a jertfit Mîntuitorul și a sfințit-o cu preascump Sîngele Său, iar pe noi ne-a răscumpărat din robia păcatului. Sfîntul Apostol Pavel spune: „Cuvîntul Crucii pentru cei ce pier este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mîntuim, este puterea lui Dumnezeu”. De aceea, Crucile și troițele înălțate în localități sunt pentru creștini un izvor de har și binecuvîntare cerească și o mărturisire a credinței noastre ortodoxe strămoșești.

În după amiază zilei de duminică, 9 septembrie, în satul Gordineşti, raionul Edineţ a fost sfinţită o nouă troiţă şi o fîntînă. Slujba de sfinţire a fost oficiată de către prot. mitr. Constantin Tudoreanu şi prot. Simion Cucuietu.

Această sfîntă cruce a fost construită la marginea satului de către o credincioasă familie din sat – Vladimir şi Eugenia Capşa, cu aportul şi susţinerea morală  a bunilor creştini şi a preotului paroh.

La sfîrşitul slujbei, preotul paroh a adus alese cuvinte de felicitare şi mulţumire soților Capșa pentru iniţiativa de a înălţa această frumoasă răstignire spre închinarea creştinilor, pentru săparea fîntînii ce va stinge setea celor însetaţi, pentru faptul că pot fi un adevărat exemplu pentru întregul sat, ca mărturie că mai sunt oameni care păstrează cu sfinţenie învăţătura cea dreaptă şi mîntuitoare moştenită de la părinţii şi strămoşii lor şi i-a îndemnat ca şi pe viitor să facă lucruri bune şi măreţe spre slava lui Dumnezeu.

Dorim să mulțumim din suflet și pe această cale domnilor Vladimir și Eugenia, rugîndu-ne Bunului Dumnezeu să le dea multă sănătate și să înmulțească în casa și familia lor binecuvîntările Sale cele cerești și pămîntești.

A consemnat – ipodiacon Ion Tudoreanu
Comments are closed.