Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Sfințirea bisericii cu hramul „Sf. Nicolae” din orașul Briceni

 

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat luni, 13 august 2012, slujba de sfințire a unei noi biserici cu hramul „Sf. Nicolae” din orașul Briceni, săvîrșind aici și prima Sfîntă Liturghie. La serviciul divin, Ierarhului i-a coliturghisit un sobor de preoți și diaconi și a fost present un număr mare de credincioși. După citirea pericopei evanghelice, cu binecuvîntarea Prea Sfinției Sale, un cuvînt de învățătură a rostit blagocinul raionului Briceni și parohul acestui sfînt locaș, protoiereul Vasile Saracuța. Vorbind despre importanța evenimentului, Prea Cucernicia Sa și-a exprimat bucuria că și locuitorii acestui cartier, situat la o distanță de aproape 1 kilometru de restul orașului, vor avea posibilitatea să se bucure de harul și binecuvîntarea slujbelor religioase oficiate aproape de locuința lor. După Sfînta Liturghie, Ierarhul împreună cu soborul preoțesc a oficiat un Te Deum pentru sănătatea ctitorilor sfîntului locaş, Ion şi Sfetlana Dogotari, şi slujba de sfințire a noilor clopote și a fîntînii din cutea bisericii.

La final, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură. Ierarhul a specificat că mîntuirea pentru credincioși este unirea cu Hristos, iar centrul vieții în Hristos este Biserica, pe care Dumnezeu a cîștigat-o cu scump sîngele Fiului Său, trimis în lume din marea Sa iubire pentru oameni. De aceea, în afara Bisericii nu există mîntuire, iar cei care zidesc Casa lui Dumnezeu în care se adună credincioșii pentru a se împărtăși de harul divin au parte de o mare binecuvîntare. În acest context, Prea Sfințitul Nicodim a apreciat înalt efortul ctitorului acestui sfînt locaș, domnul Ion Dogotari, celui care a ridicat din temelie biserica şi a împodobit-o, mulţumindu-i călduros pentru toată jertfa şi dragostea pentru cele sfinte de care a dat dovadă.

Pentru activitatea sîrguincioasă spre slava lui Dumnezeu şi binele Bisericii ortodoxe, domnul Ion Dogotari, ctitorul bisericii „Sf. Nicolae” din oraşul Briceni, a fost decorat cu cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe din Moldova – Ordinul „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel mare şi Sfînt”.

În semn de binecuvîntare, la despărţire fiecare credincios a primit din partea Ierarhului cîte o iconiţă.

* * * * *

Tot în această zi, Prea Sfinţitul Nicodim a vizitat şantierul bisericii în construcţie ce va purta hramul „Naşterea Maicii Domnului” din satul Trestieni, Briceni, deservită şi administrată în prezent de către parohul bisericii „Sf. Grigorie Teologul” din satul Colicăuţi, protoiereul Victor Turea. Prea Sfinţia Sa a luat cunoştinţă de stadiul lucrărilor şi a discutat cu ctitorul principal, domnul Vlad Gamureac, despre lucrările ce vor fi întreprinse în continuare.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.