Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Zi de hram la Mănăstirea „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni

 

Sîmbătă, 4 august 2012,  mănăstirea „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni și-a sărbătorit cel de-al doilea hram în cinstea Sfîntului Sfințit Mucenic Foca. Cu acest prilej, mai multe sute de pelerini și închinători au participat la Sfînta Liturghie Arhierească săvîrșită în Soborul mănăstirii de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un impresionant sobor de preoți și diaconi. Cu binecuvîntarea Prea Sfinției Sale, după citirea Sfintei Evanghelii, preotul Vadim Corostinschi, slujitor în cadrul Eparhiei de Bălți și Fălești, a rostit un cuvînt ziditor de suflet. Sărbătoarea din această zi a avut o semnificație deosebită pentru diaconul Igor Procopii, care a fost prohirisit în treapta de preot. În cadrul serviciului divin, Ierarhul împreună cu soborul slujitorilor s-a rugat pentru izbăvirea de secetă. După Sfînta Liturghie a urmat slujba unui Te Deum pentru sănătatea vieţuitorilor şi închinătorilor sfîntului aşezămînt şi o rugăciune către Sfîntul Sfinţit Mucenic Foca.

La final, Prea Sfinţitul Nicodim a adresat un cuvînt de felicitare  părintelui stareţ, arhimandritului Damian (Burlacu), obștii monahale și închinătorilor mănăstirii ”Naşterea Domnului” cu prilejul celui de-al doilea hram și cu împlinirea a 13 ani de la întemeierea acestui sfînt așezămînt, care a avut loc în ziua acestei sărbători. În cuvîntul său, Ierarhul a adus un omagiu și vrednicului de pomenire Prea Sfințitului Episcop Dorimedont, prin binecuvîntarea și strădaniile căruia a luat ființă mănăstirea. De asemenea, Prea Sfinția Sa a mulțumit călduros tuturor celor care au contribuit la zidirea și împodobirea splendidului sobor, unic prin stilul său architectural în țara noastră.

Vlădica a adus alese cuvinte de felicitare și în adresa nou hirotonitului preot Igor Procopii, îndemnîndu-l să fie cu luare aminte la marele har de care s-a învrednicit, să învețe cu timp și fără timp Cuvîntul Evangheliei prin cuvînt și prin faptă, arătîndu-se vrednic slujitor al lui Hristos și iscusit îndrumător de suflete pe calea mîntuirii.

Mai mulţi ctitori și binefăcători ai mănăstirii ”Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni s-au învrednicit din partea Ierarhului de înalte distincţii bisericeşti.

În încheiere, Prea Sfințitul Nicodim a binecuvîntat poporul şi a oferit în dar fiecărui creștin cîte o iconiță. Slujba din biserică a fost urmată de o agapă frățească oferită în cinstea praznicului în trapeza renovată a mănăstirii pentru toți credincioșii participanți la rugăciune.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.