Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Slujbă Arhierească în parohia “Sf. Irh. Nicolae” din satul Terebna, raionul Edineţ


Sîmbătă, 14 iulie, în ziua prăznuirii Sfinţilor Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, mulțimea credincioșilor de la Biserica ”Sf. Irh. Nicolae” din localitatea Terebna, raionul Edineţ, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Igor Trofim, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, care a săvîrşit aici slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta Liturghie Arhierească. La serviciul divin Prea Sfinției sale i-a coliturghisit un sobor de preoți şi diaconi, răspunsurile la strană fiind oferite de corul arhieresc dirijat de Dumitru Buga. Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de protoiereul Valentin Gavriliţă, slujitor în cadrul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni. La finalul Sfintei Liturghii, Prea Sfinţitul Nicodim însoţit de soborul preoţesc a săvîrşit slujba de sfinţire a porţii de la intrarea spre sfîntul locaş, zidită în formă de arc, avînd deasupra trei turle şi fiind împodobită cu icoane.

În cuvîntul său de învăţătură, Prea Sfinţitul Nicodim a vorbit credincioşilor despre marele dar al mîntuirii pe care ni l-a adus Domnul Hristos prin răstignirea Sa pe Cruce şi întemeierea Bisericii, care este Trupul Său Tainic. Vorbind despre despre marea binecuvîntare pe care o primeşte un credincios atunci cînd ctitoreşte sau împodobeşte sfîntul locaş, Ierarhul a subliniat şi necesitatea zidirii sufleteşti, interioare a Bisericii prin trăirea vieţii în Hristos. Totodată, Prea Sfinția Sa  a adus mulțumiri părintelui paroh Igor Trofim pentru grija părintească pe care o poartă bisericii din sat și păstoriților săi, dar și credincioșilor, care, păstrînd tradiția strămoșească, nu au uitat să-și îndeplinească datoria față de Casa lui Dumnezeu.

Pentru osteneala depusă în renovarea şi împodobirea bisericii, precum şi la zidirea porţii de la intrare, ctitorul principal, domnul Marcel Cebanu, şi alte persoane care s-au implicat în mod deosebit în realizarea sfintei lucrări, au primit din partea Prea Sfinţitului Nicodim în semn de mulţumire şi apreciere distincţii şi Diplome Arhiereşti.

* * * * * *

După slujbă, Prea Sfinţitul Nicodim, la invitaţia părintelui paroh Alexandru Feodorov, a vizitat biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Cuconeşti, raionul Edineţ, pentru a lua cunoştinţă de lucrările de renovare şi restaurare care se desfăşoară aici.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.