Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Școală de vară pentru tineri la Mănăstirea Călărășeuca

 

Vîrsta copilăriei și a tinereții sînt prezentate în Sfînta Scriptură ca etape importante în efortul către desăvîrșire a fiecărui om. Caracteristicile specifice acestor vîrste – puritatea sufletească, smerenia, capacitatea de învățare și perfecționare – sînt transpuse în modele pentru viața omului, care dau posibilitatea cunoașterii învățăturii de credință și ușurează drumul către mîntuire. Prin faptele și învățăturile Sale, Domnul Iisus Hristos a binecuvîntat  copiii, dîndu-i ca exemplu de virtute pentru adulți: ,,De nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor” (Mt. 18,3).

În perioada 18-22 iunie, cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim și susținerea maicii Eufrosinia s-a organizat pentru prima dată Școala de vară la mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” s. Călărășeuca. Au participat 50 de copii și tineri din următoarele sate: Țaul, Rotunda, Hincăuți, Scăieni și Alexandreni. Copiii au avut un program cu genericul: ,,Abilitarea tinerilor în participarea și promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru bărîni”. Pe lîngă frecventarea slujbelor divine dimineața și seara  și orele de educatie religioasă susținute de slujitorii altarului, copiii au participat la diferite treninguri: Voluntariat în îngrijiri la domiciliu, Orientarea în program, Competențe cheie în Tehnologiile Informaționale de comunicare. Tot aici au fost organizate și activități interactive: Teatru social, Jocuri de exprimare a identității, Art-terapie etc.

La 21 iunie au fost pe jos în pelerinaj la mănăstirea ,,Sfînta Treime” din s. Rudi. La 22 iunie copiii și tinerii de la școala de vară au primit certificatele de participare, luîndu-și rămas bun de la domnișoara Uliana cît și unii de la alții, plecînd cu dragoste și bucurie spre casa și familia lor.

 Prot. Lucian Serdeșniuc,

Președintele Departamentului Eparhial

Învățămînt Religios și Activitate Pastorală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.