Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Arhimandritului Isaachie (Andronic), starețul Mănăstirii Goloseevo, Kiev, în legătură cu mutarea la Domnul a mamei sale, Marina

Cu deosebit regret am aflat de mutarea dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Marina, mama Prea Cuvioșiei Voastre, credincioasă fiică duhovnicească a Bisericii Ortodoxe din Moldova!

În aceste momente grele pentru întreaga familie şi pentru cei care au cunoscut-o şi preţuit-o, Vă adresăm condoleanțe şi Vă încredinţăm de întreaga noastră compasiune.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să odihnească sufletul ei împreună cu drepţii întru Împărăţia Cerurilor, iar pe cei îndoliați să îi întărească întru nădejdea învierii celei de obşte şi a iubirii milostive a Mântuitorului nostru Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat.

Veşnica ei pomenire din neam în neam!

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.