Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Slujbă Arhierească în zi de hram la mănăstirea Înălțării Domnului din Clinton, SUA

 

Înălțarea Domnului este una din cele 12 sărbători domnești ce comemorează înălțarea la cer a Mîntuitorului Hristos la 40 de zile după slăvita Sa Înviere. Domnul Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor, în văzul Apostolilor și a doi îngeri. Îngerii le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, ca aceștia să nu se lase copleșiți de durerea despărțirii. Din Sfînta Scriptură aflăm că Mîntuitorul Și-a ridicat mîinile, binecuvîntîndu-i pe ucenici, iar pe cînd îi binecuvînta S-a înălțat la cer (Luca XXIV, 51), în timp ce un nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor (Fapte I, 9). Înălțarea lui Hristos întru slavă și șederea Sa de-a dreapta Tatălui este chipul deplinei îndumnezeiri a umanității Lui. Prin toate actele Sale, Întrupare, Moarte, Înviere El a îndumnezeit treptat firea omenească pe care a asumat-o, dar prin Înățare a transfigurat-o pe deplin. Înălțarea Domnului nu înseamnă retragerea Sa din creație, pentru că El continuă să fie prezent și lucrător prin Duhul Sfînt.

În ziua acestui mare praznic, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat împreună cu Prea Sfințitul Irineu de Deaborn Heights, Episcop Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române din America; Prea Sfințitul Visarion, Episcop de Tulcea și Prea Sfințitul Timotei, Episcop de Spania și Portugalia, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la mănăstirea Înălțării Domnului din Clinton, SUA.

La final, Prea Sfințitul Nicodim a adresat starețului sfîntului așezămînt, Prea Sfințitului Irineu, și tuturor pelerinilor și închinătorilor un mesaj de felicitare cu prilejul hramului. Ierahii și slujitorii au primit în dar din partea Prea Sfințitului Nicodim cîte o icoană a Înălțării Domnului, iar fiecare credincios, în semn de binecuvîntare, cîte o iconiță.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.