Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Cu binecuvîntarea Prea Sfinţitului Nicodim, în zece parohii din cuprinsul Episcopiei de Edineţ şi Briceni a demarat astăzi programul „Abilitarea tinerilor în participarea şi promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru bătrîni”

 

În dimineaţa zilei de 18 mai 2012, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a convocat la sediul eparhial slujitorii din parohiile în care se va desfăşura proiectul Asociaţiei Obşteşti „Ajutorul Creştin Moldova” — „Abilitarea tinerilor în participarea şi promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru bătrîni”. În vederea unei bune organizări şi desfăşurări a programului, fiecare din cele zece parohii a primit cîte un calculator, o imprimantă, un aparat foto, o masă pentru calculator, un dulap şi cîte 15 scaune. Iar pentru a începe nemijlocit activităţile legate de proiect, fiecărei localităţi i s-a repartizat cîte un lot de produse alimentare.

Distribuind aceste bunuri, Prea Sfinţitul Nicodim a atras atenţia asupra bunei lor chivernisiri spre slava lui Dumnezeu şi mărirea Bisericii noastre Ortodoxe. Ierarhul a subliniat că participarea la acest proiect este pentru slujitorii şi parohiile în cauză un mijloc eficient de pastoraţie a tinerilor în spiritul supremei Legi evanghelice a iubirii de Dumnezeu şi de aproapele şi spre realizarea întîlnirii lor cu Mîntuitorul Hristos, în vederea dobîndirii vieţii veşnice, prin întrajutorarea aproapelui nostru aflat în neputinţă. De aceea, Vlădica a insistat ca preoţii să asigure condiţii optime pentru desfăşurarea acestui proiect prin dotarea după cuviinţă şi păstrarea în ordine a birourilor şi sălilor de întrunire şi de lucru cu voluntarii, precum şi prin menţinerea în stare de bună funcţionare a echipamentului de lucru primit în dar.  De asemenea, Prea Sfinţitul Nicodim a mai vorbit despre necesitatea de a documenta lucrul în cadrul programului prin întocmirea unui portofoliu de activităţi la care vor fi anexate fotografii şi materiale video.

Protoiereul Ghenadie Dascăl, paroh al bisericii „Sf. Nicolae” din satul Văratec, şi preotul Adrian Postolachi, paroh al bisericii „Sf. Arhangheli” din satul Rotunda, au mulţumit Prea Sfinţitului Nicodim, în numele tuturor slujitorilor participanţi la proiect, pentru binecuvîntarea acordată şi posibilitatea oferită de a participa la acest program ce va aduce beneficii duhovniceşti participanţilor şi va promova pozitiv imaginea Bisericii în societate. Totodată slujitorii au dat asigurări că vor folosi conform destinaţiei echipamentul şi materialele primite şi vor depune toată străduinţa ca aceste activităţi să aducă rezultate rodnice în ogorul Mîntuitorului Hristos, care este Sfînta Sa Biserică.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.