Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Parohia Țaul, r-nul Dondușeni, a organizat serata pascală ,,Învierea Domnului — primăvara sufletului”

 

       Misiunea tînărului creștin de azi este îndeosebi mărturia vieții sale curate. Tînărul luminat de Hristos, Lumina lumii, prin rugăciune, viață curată și fapte bune, devine o făclie de Paști și un apostol al Învierii lui Hristos, Biruitorul păcatului, al iadului și al morții. Astfel, prin însăși lumina vieții lui curate, tînărul evlavios cheamă pe cei din jurul său la învierea sufletului din moartea păcatelor, chiar dacă mulți îl consideră că nu este ,,modern” sau în pas cu moda zilei.

Numai comuniunea cu Hristos și cu Sfinții Lui poate dărui fiecărui tînăr forța spirituală de a căuta, de a primi  și de a transmite mai departe în lumea de azi, lumina sfințitoare și mîntuitoare a lui Hristos, Cel Răstignit și Înviat.

În preajma sărbătorii Învirea Domnului a avut loc întîlnirea cu elevii Colegiului Agricol din s. Țaul, r-nul Dondușeni. Aici s-au adunat peste 400 de tineri și profesori la Serata pascală cu genericul: ,,Învierea Domnului — primăvara sufletului ”. Aceasta a fost organizată de Prot.Lucian Serdeșniuc, parohul bisericii locale (Președintele Departamentului Învățămănt Religios și Activitate Pastorală), împreună cu ansamblul vocal de fete al Colegiului și copii școlii duminicale.

Participanții au prezentat un deosebit program pascal de cîntece și poezii. La manifestare a fost prezent și  blagocinul raionului Dondușeni, Prot.Veceaslav Matiescu, felicitîndu-i pe toți cu ocazia sărbătorii Învierii.

Să ne rugăm lui Dumnezeu, Maicii Domnului și tuturor Sfinților să lumineze și să ocrotească pe toți tinerii Bisericii  noastre, pe părinții lor și pe toți cei care îi ajută să cunoască lumina, pacea și bucuria lui Hristos Cel Înviat.

 

 

 

 

 

Comments are closed.