Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Credință și Cultură în lumina Învierii, s. Țaul r-nul Dondușeni

 

Înțelegem că Iisus Cel Înviat, devine cunoscut după ce este invitat să intre în viața noastră. Drumul Lui se întîlnește cu drumul vieții noastre, pentru ca să transformăm călătoria noastră pământească în comuniune cu El, Cel din ceruri. Întrucît percepe timpul, spațiul și întreaga existență în lumina Învierii lui Hristos, Ortodoxia este prin excelență Biserica Învierii sau a biruinței Crucii prin Înviere.

Credința este o simțire a prezenței lui Dumnezeu în viața omului, o vedere dincolo de lucrurile materiale. Cel care crede în Hristos poate dobîndi viață veșnică. Deși nu Îl vedem pe Hristos cu ochii trupești, prin credință Îl simțim prezent în Biserica Sa și în viața noastră.

 Marți, în a doua zi de Paști au avut loc redeschiderea sălii mici în incita palatului de cultură. Cu un cuvînt de deschidere al festivității s-a adresat d-nul primar Mitrică Andronii. Mai apoi a urmat sfințirea sălii, după care copiii de la școala duminicală au prezentat un frumos concert de cîntece pascale și poezii pentru persoanele vulnerabile.

În a doua parte a festivității, a participat ansamblul folcloric ,,Albotenca” cu un program de cîntece populare și instrumentale, condus de d-nul Alexandru Znagovan. Aici au cîntat cîntece populare de suflet Cristina Moldovan, Nicoleta Țîcu, Valeria Tamazlîcaru, d-na Olga Dascăl și d-na Larisa Brînză.Tot aici Prot. Lucian Serdeșniuc i-a felicitat pe toți prezenți cu minunata sărbătoare, oferindu-le Pastorala Prea Sfințitului Nicodim.

La final D-nul Valentin Moroz, Directorul Palatului de Cultură i-a mulțumit preotului Lucian în semn de recunoștință pentru organizarea festivității pascale în incinta palatului.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.