Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Paștile Blajinilor în localitatea de baștină a Prea Sfințitului Nicodim – satul Chiperceni

 

Ziua de luni de după Duminica Tomei este consacrată de Biserica Ortodoxă pomenirii generale a celor adormiți părinți și frați ai noștri, rudenii și cunoscuți, pe la morminte, în cimitire, împărtășindu-le în același timp bucuria cea mare a Învierii Domnului, care este și arvuna învierii noastre de obște.  Această zi mai este numită și „Paștile Blajinilor”, adică a celor „fericiți” sau adormiți în Domnul.

În ziua de Paștile Blajinilor, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat cimitirul din localitatea de baștină, Chiperceni, unde, înconjurat de un sobor de preoți din care a făcut parte protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, protoiereul Veaceslav Matiescu, blagocin al raionului Dondușeni, părintele paroh al bisericii „Sfinții Arhangheli”, protoiereul Constantin Jalbă și protoiereul Efim Darii, paroh al bisericii „Minunea Sfîntului Arhanghel Mihail” din satul Chiperceni, și în prezența miilor de credincioși adunați, a  săvîrșit un parastas de pomenire la mormînt pentru părinții săi Vasile și Ana și pentru tot sufletul creștinesc adormit în Domnul, ce și-a aflat odihna de veci în acest cimitir.

La finalul slujbei parastasului, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură despre roadele Învierii Domnului, prin care moartea a devenit Paști, adică trecere spre o nouă viață – viața veșnică în iubirea și bucuria Sfintei Treimi — și despre importanța și folosul pomenirii în rugăciune și a milosteniei pentru cei adormiți, care se face tradițional în această zi de către rudele și apropiații celor mutați dintre noi. Totodată, Prea Sfinția Sa a mulțumit părintelui paroh Constantin Jalbă și întregii adunări dreptmăritoare pentru curățenia și ordinea în care se află biserica și cimitirul satului și a îndemnat credincioșii să păstreze și să cinstească și în continuare cu demnitate memoria înaintașilor lor, făcînd pomeni și rugîndu-se permanent pentru mîntuirea sufletului lor, atît la cimitir, cît și în sfintele locașuri. În încheierea cuvîntului său, Vlădica a făcut o adresare către creștini pentru a-și conjuga eforturile și a indentifica mijloacele necesare pentru a împrejmui cu un zid de piatră terenul cimitirului nou, ce anterior a fost procurat de Prea Sfinția Sa și a fost oferit în dar parohiei.

După datina străbună creștinească, Prea Sfințitul Nicodim a oferit în calitate de pomană preoților parohi de la cele două biserici ale satului Chiperceni cîte un rînd de veșminte preoțești, iar tuturor credincioșilor adunați la cimitir – cîte o iconiță a Învierii și a Maicii Domnului.

De la cimitir, Ierarhul a făcut o vizită la biserica „Minunea Sfîntului Arhanghel Mihail” din Chiperceni, luînd cunoștință de lucrările de înverzire și amenajare a curții sfîntului locaș, ce sunt în plină desfășurare.

În după-amiaza acestei zile, Ierarhul, însoțit de protoiereul Adrian Cotelea și protoiereul Veaceslav Matiescu,  a vizitat Cimitirul cental din orașul Orhei de pe strada C. Negruzzi și s-a rugat la mormintele protoiereului Iacob Bădărău, fost blagocin de Orhei, a protoiereului Iacob Coban, fost cleric al bisericii „Sf. Nicolae” și a protoiereului Simeon Chișca, fost paroh al bisericii din satul Abaclia, pentru odihna întru fericire a sufletului lor și a tuturor preoților ce și-au închinat viața slujirii Domnului la sfintele Altare din cuprinsul blagociniei și a orașului Orhei.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.