Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În parohia ”Înălțarea Domnului” din localitatea Hădărăuți, Ocnița, a avut loc Festivalul Cîntecului pascal ”Cînta-voi Domnului meu”

 

Marți, 17 aprilie 2012, în biserica ”Înălțarea Domnului” din satul Hădărăuți, Ocnița, s-a desfășurat prima ediție a Festivalului Cîntecului pascal ”Cînta-voi Domnului meu”, organizat, cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, de către Departamentul Eparhial Relații Culturale în colaborare cu secția raională cultură Ocnița. La buna desfășurare a festivalului au contribuit în egală măsură și parohia localității în frunte cu părintele paroh, protoiereul Victor Vacarciuc, precum și primăria Hădărăuți în frunte cu domnul primar Iurie Lupu.

La concurs au participat șase grupuri de cîntăreți din raioanele Ocnița și Dondușeni: corul de copii al școlii duminicale din parohia ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din localitatea Scăieni, Dondușeni; corul bisericii ” Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Moșana, Dondușeni; corul de copii al școlii duminicale din parohia ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Volcineț, Ocnița; corul de copii al Școlii de Arte din orașul Ocnița (dirijor – Mariana Popescu); corul bisericii ”Sf. Vasile cel Mare” din localitatea Corestăuți, Ocnița; corul de copii din satul Hădărăuți (dirijor – preoteasa Victoria Vacarciuc, conducător artistic – Maria Nistor).

Cuvîntul de deschidere al Festivalului a fost rostit de protoiereul Victor Vacarciuc, care a felicitat participanții cu prilejul luminatului praznic al Învierii Domnului și a încurajat copiii să-L laude cu o deosebită dragoste pe Hristos cel Înviat pentru mîntuirea noastră. La rîndul său, protoiereul Andrei Gîrșcan, președintele Departamentului Eparhial Relații Culturale, i-a îndemnat pe toți să mențină pe întreg parcursul anului clipele de intensă trăire și bucurie duhovnicească oferite de Sfînta Sărbătoare a Paștilor.

Deosebitul eveniment cultural și spiritual a fost prezentat de către doamna Nadejda Liciu, conducător artistic, Căminul Cultural Hădărăuți, concurenții fiind apreciați de un juriu din care afăcut parte doamna Ludmila Belonoșa, șefa secției raionale cultură, Ocnița; doamna Elena Zara, director al Școlii de Arte Ocnița; domnul Iurie Lupu, primar al satului Hădărăuți; protoiereul Andrei Gîrșcan, președintele Departamentului Eparhial Relații Culturale, și protoiereul Serghei Chifeac, secretar.

Participanții au prezentat diferite cîntări cu tematică pascală, interpretate cu un deosebit talent și cu multă dăruire, în final ajungîndu-se la următorul rezultat:

  • Locul III a fost împărțit de grupurile corale din localitățile Corestăuți, Moșana și Scăieni.
  • De locul II s-au învrednicit corurile Școlii de Arte Ocnița și al școlii duminicale din Volcineț
  • Locul I a fost acordat corului de copii din localitatea Hădărăuți.

Paralel cu desfășurarea festivalului a fost prezentată și o expoziție de produse culinare tradiționale pascale și suvenire pascale confecționate de meșterițele populare din Hădărăuți și copiii Școlii de Arte din orașul Ocnița.

În încheierea Festivalului toți participanții l-au întîmpinat solemn pe Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni,  care, după oficierea Sfintei Liturghii la Mănăstirea ”Învierea Domnului” din orașul Briceni, cu prilejul hramului, a venit aici să salute, să felicite participanții și să le mulțumească tuturor pentru organizarea acestui deosebit eveniment de suflet. Ierarhul a rostit de pe amvon un cuvînt de învățătură în care a vorbit despre sensul plin de lumină și bucurie al Învierii lui Hristos și a exprimat recunoștință părinților parohi și conducătorilor artistici care aduc copiii la cunoștința Adevărului dumnezeiesc, în spiritul tradiției noastre strămoșești, cultivîndu-le rîvna și dragostea pentru Dumnezeu și pentru cele sfinte.

De asemenea, Ierarhul a adus alese mulțumiri, în numele Administrației eparhiale, domnului Alexandru Voleac, originar din satul Hădărăuți, pentru generozitatea de care a dat dovadă, asumîndu-și cheltuielile pentru procurarea cadourilor oferite participanților la festival.

La final, doamna Ludmila Belonoșa, șefa secției raionale cultură Ocnița, a oferit grupurilor corale și meșterilor populari Diplome în conformitate cu locurile ocupate și cadouri speciale. La rîndul său, Prea Sfințitul Nicodim a înmînat tuturor participanților în semn de apreciere Diplome Arhierești și cadouri, constînd din icoane, calendare și pastorale la Învierea Domnului, și a mulțumit tuturor pentru participare, exprimîndu-și speranța ca acest festival frumos își va găsi continuitatea și în anii viitori cu o prezență mult mai largă.

La despărțire toți au cîntat imnul pascal ”Hristos a Înviat…”.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.