Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de Condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, în legătură cu mutarea la cele veșnice a mamei sale, Feodosia Musteață

Cu gîndul și cu sufletul suntem alături de confratele Nostru întru slujirea lui Hristos, Prea Sfințitul Episcop Petru, de Ungheni și Nisporeni, împărtășindu-i întristarea în legătură cu mutarea dintre noi la cele veșnice a celei mai scumpe și dragi ființe – a mamei sale Feodosia Musteață.

În nădejdea învierii și a moștenirii vieții celei veșnice, transmitem Prea Sfinției Sale, întregii familii îndoliate și tuturor apropiaților, în aceste momente grele, gîndurile Noastre de mîngîiere și îmbărbătare, rugîndu-L pe Bunul Dumnezeu să o rînduiască pe nou-adormita roaba Sa Feodosia în ceata aleșilor Săi!

Veșnică ei pomenire din neam în neam!

Cu frățești condoleanțe pentru Prea Sfințitul Episcop Petru, dar și pentru întreaga familie,

† N I C O D I M

Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.