Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Sărbătoarea Bunei Vestiri la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Sîmbătă, 7 aprilie 2012, Biserica Ortodoxă a făcut prăznuirea sărbătorii Bunei Vestiri a Maicii Domnului şi a învierii dreptului Lazăr. Buna Vestire marchează ziua în care Prea Sfînta Fecioară Maria a fost anunţată de Arhanghelul Gavriil că a fost aleasă de Dumnezeu să Îl poarte în pîntece pe Mîntuitorul Hristos. Sărbătoarea comemorează un eveniment crucial şi sublim din istoria omenirii, ce a venit să încununeze toate profeţiile vechitestamentare privitoare la Mesia şi începutul mîntuirii neamului omenesc.

În ziua acestui mare praznic împărătesc, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din oraşul Orhei, înconjurat de un sobor de preoţi din care a făcut parte protoiereul Alexandru Fîrfa, clreic al Catedralei „Sf. Nicolae”, protoiereul Gheorghe Saracuţa, cleric al Catedralei „Acoperămîntul Maicii Domnului”din oraşul Briceni, şi preotul Andrei Tabuncic, slujitor la biserica „Sf. Treime” din satul Grimăncăuţi, raionul Briceni. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din oraşul Orhei condus de doamna Raisa Racu şi de corul Catedralei „Sf. Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ condus de Dumitru Buga. La serviciul divin au participat şi foarte mulţi credincioşi, care după rugăciunea „Tatăl nostru” s-au împărtăşit cu Sfintele Taine.

În cuvîntul său de învăţătură, Prea Sfinţitul Nicodim a vorbit credincioşilor despre marea bucurie ce a adus-o omenirii această sărbătoare, căci prin acceptarea Bunei Vestiri ce a făcut-o Maicii Domnului Arhanghelul Gavriil, în pîntecele ei preacurat şi pururea fecioresc s-a zămislit Mîntuitorul Hristos, astfel începîndu-şi împlinirea planul lui Dumnezeu de răscumpărare a neamului omenesc din robia păcatului şi a morţii. Troparul sărbătorii vorbeşte despre descoperirea unei mari Taine, acelei a Mîntuirii prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu, care omenirii Vechiului Testament i-a fost prezentată doar în chipul profeţiilor. Vas ales al Întrupării Mîntuitorului Hristos, Maica Domnului este astfel comoara şi vistieria tuturor Darurilor Sfîntului Duh. Ea este Maica Bisericii, fiind grabnic ascultătoare, rugătoare şi mijlocitoare pentru toţi cei ce o cinstesc cu credinţă.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.