Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Ședința de lucru a Departamentului Eparhial Învîțămînt Religios și Activitate Pastorală

 

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a convocat marți, 3 aprilie 2012, ședința de lucru a Departamentului Eparhial Învîțămînt Religios și Activitate Pastorală în următoarea componență: prot. Lucian serdeșniuc – președinte; prot. Lilian Ciubatîi, prot. Andrei Jalbă, prot. Oleg Bacal și prot. Alexei Gheorghelaș — membri.

Întrunirea a început cu un raport de activitate al Departamentului pentru primul trimestru al anului 2012, prezentat de președintele acestuia, protoiereul Lucian Serdeșniuc. Luînd act de acest raport, Prea Sfințitul Nicodim a propus discutarea problemelor incluse în ordinea de zi. Ierarhul a adus la cunoștință faptul că prin mila Bunului Dumnezeu, binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Mitropolitul Vladimir, și aportul Consiliului Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova, au văzut lumina tiparului manualele de religie ale autoarei preoteasa Liliana Crețu. A fost stabilită drept sarcină prioritară identificarea numărului exact de manuale de religie necesar fiecărei clase a instituțiilor de învățămînt din parohiile eparhiei pînă la data de 15 aprilie, urmînd ca fiecare școală să fie asigurată cu materialul didactic necesar.  În cadrul ședinței a mai fost enunțat și imperativul predării religiei creștin-ortodoxe în școlile din fiecare parohie, iar acolo unde nu este posibilă predarea în instituțiile de învățămînt, să fie organizate școli duminicale și de catehizare. Membrii Departamentului Eparhial Învîțămînt Religios și Activitate Pastorală se vor adresa pe parcursul lunii aprilie la Direcțiile Raionale de Învățămînt pentru a obține cît mai multe ore opționale pentru disciplina religie. Fiecare parohie își va dota obligatoriu biblioteca cu cîte 5 manuale de religie pentru fiecare clasă.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

Comments are closed.