Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

La Reședința Episcopală din orașul Edineț a avut loc conferința ”Secularizarea europeană și rezistența ortodoxă”

 

La data de 3 aprilie 2012, la ora 1800, la Reședința Episcopală din orașul Edineț a avut loc conferința ”Secularizarea europeană și rezistența ortodoxă” prezentată de Părintele Profesor Emerit Gheorghe Metallinos, profesor de Liturgică la Facultatea de Teologie a Universității din Atena, și de domnul Dimitrios Țelenghidis, profesor de dogmatică ortodoxă la Facultatea de Teologie a  Universității Aristotelice din Tesalonic.  Interpret al înalților oaspeți elini a fost domnul Ioan Croitorul, profesor la Facultatea de Teologie din Tîrgoviște (România). La eveniment au luat parte toți clericii Eparhiei de Edineț și Briceni în frunte cu Prea Sfințitul Episcop Nicodim.

În luarea sa de cuvînt, părintele Gheorghe Metallinos a evidențiat importanța redescoperirii în fața credincioșilor a dimensiunii hristologice a Bisericii, ca Trup Tainic al lui Hristos. Prin harul primit la Taina Sfîntului Botez și prin împărtășirea cu Sfîntul Trup și Sînge al Mîntuitorului fiecare devenim mădulare ale acestui Trup, iar împreună Popor al lui Dumnezeu. Omul înduhovnicit, contrar celui secularizat (lumesc), este cel care participă plenar, nu doar formal, la viața în Hristos a Bisericii, căci drept-măritor creștin nu poate fi numit cel care doar strigă – ”Trăiască Ortodoxia!”, a mai subliniat părintele profesor.

Domnul profesor Dimitrios Țelenghidis, și-a axat discursul pe teologia Sfîntului Maxim Mărturisitorul referitoare la rațiunile divine ale creației. Motivul și scopul creației este Mîntuitorul Hristos. Cosmosul în limba greacă ar însemna nu doar lume, ci și podoabă. Prin Jertfa Sa, Mîntuitorul a recapitulat întreaga creație, îndumnezeind firea omenească și redînd lumii acea podoabă de care ea a fost lipsită la căderea în păcat. Cînd spunem că folosim lucrurile conform voii lui Dumnezeu, le folosim conform rațiunii pentru care au fost ele create. Astfel secularizarea poate fi combătută prin reîncreștinarea lumii, prin redescoperirea rațiunilor ei divine, așa cum au făcut cu lumea păgînă părinții capadocieni în vremea lor.

La finalul conferinței, Prea Sfințitul Nicodim a adresat oaspeților un cuvînt de mulțumire pentru această folositoare incursiune în adîncurile teologiei ortodoxe și a afirmat că noile provocări ale secularizării, care se manifestă în țara noastră prin tendința de a adopta legi contrare spiritului și învățăturii ortodoxe, nu ar fi avut loc dacă în cei 20 de ani de independență și libertate a Bisericii Ortodoxe, de care ne-am bucurat, am fi zidit și restaurat biserici și în sufletele credincioșilor. Am pierdut o generație de 20 de ani pentru că am tărăgănat intruducerea în școli a religiei ortodoxe ca obiect de studiu. Astăzi încercăm să recuperăm această pierdere și credem că prin ajutorul Bunului Dumnezeu vom reuși. Ierarhul a mai asigurat înalții oaspeți că Eparhia noastră îl are în atenție și se roagă în continuare pentru părintele Efrem, un mare duhovnic și ambasador al Ortodoxiei în întreaga lume. Deși a fost eliberat din arest, procesul împotriva sa continuă. De sărbătoarea Bunei Vestiri și a Floriilor, întreaga Eparhie se va ruga pentru izbăvirea de vrăjmași a părintelui Efrem și pentru încheierea acestui dosar nedrept.

Întregul for prezent la adunare a semnat o adresare către domnul Nicolae Timofti, Președintele nou ales al Republicii Moldova, în care au solicitat renunțarea la adoptarea proiectului de lege antidiscriminare.

La încheiere toți preoții din Eparhia de Edineț și Briceni prezenți la conferință au primit din partea Prea Sfințitului Nicodim Pastorale la Învierea Domnului și cadouri pascale, iar din partea părintelui Gheorghe Metallinos cîte o carte intitulată ”Mărturisesc un botez”, al cărei autor este.

În cinstea înalților oaspeți, în trapeza Episcopiei o fost oferită o recepție, în cadrul căreia preoții au avut posibilitatea să pună întrebări și să discute pe marginea subiectului abordat la conferință cu invitații teologi din Grecia.  La final, Prea Sfințitul Nicodim a întreținut o discuție cu înalții oaspeți și la despărțire le-a oferit cadouri.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.