Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Slujbă Arhierească la Mănăstirea ”Adormirea Maicii Domnului”, Călărășeuca

 

În Duminica a V-a a Postului Mare, închinată Cuvioasei Maria Egipteanca, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul obștii monahale în frunte cu Prea Cuvioasa maică stareță, egumena Eufrosinia (Peșterean), și a mulțimii închinătorilor Mănăstirii de maici ”Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Călărășeuca, raionul Ocnița. Aici Prea Sfinția Sa a oficiat Sfînta Liturghie în conjurat de un soborul slujitorilor sfîntului așezămînt. În cadrul Vohodului Mic, ieromonahul Cronid, slujitor al mănăstirii, a fost decorat cu prima distincție preoțească – bedernița.

Cu binecuvîntarea Ierarhului, un cuvînt despre viața Cuvioasei Maria Egipteanca a adresat credincioșilor ieromonahul Hrisostom (Morocica). După ce a făcut o introducere la semnificația Duminicilor din Marele Post al Paștilor, ca trepte spre trepte spre luminarea și desăvîrșirea vieții fiecărui creștin, Prea Cuvioșia sa a evidențiat cîteva aspecte importante din viața Cuvioasei Maria Egipteanca. Sfîntă isihastă, model al pocăinței desăvîrșite, ea pus capăt o dată pentru totdeauna vieții sale desfrînate de mai înainte și timp de 47 ani nu a făcut nici un pas înapoi de la legămîntul pe care l-a încheiat cu Sfînta Fecioară Maria, de a se lepăda de lume și de viața ei păcătoasă, în momentul în care nu a putut intra în biserica din Ierusalim la praznicul Înălțării Cinstitei Cruci a Domnului. Pentru statornicia sa în pocăință, în pofida multiplelor ispite și a condițiilor vitrege ale pustiei, ea a primit ca mîngîiere harul îndumnezeirii, care se comunică doar celor stăruitori în nevoință.

La finalul Sfintei Liturghii, Prea Sfințitul Nicodim a felicitat pe cei care s-au învrednicit în această zi de împărtășirea cu Sfintele Taine și a rostit un îndemn către toți credincioșii să profite de puținele zile care au mai rămas din acest urcuș binecuvîntat spre Înviere, pentru a-și cerceta cu minuțiozitate conștiința, a încredința duhovnicului aprecierea stării duhovnicești în care se află fiecare și, luînd medicamentul necesar îndreptării, cu inimă curată să primească lumina cea dumnezeiască a Învierii, care se revarsă din belșug asupra tuturor la Sărbătoarea Sfintelor Paști. Un deosebit cuvînt de felicitare a adresat Prea Sfinția Sa și ieromonahului Cronid, slujitor al Mănăstirii, care în ajunul acestei Duminici a primit tunderea în monahism. Ierarhul a mai mulțumit și maicii starețe, egumena Eufrosinia, și întregii obști monahale, pentru căldura și bucuria cu care primesc de fiecare dată vizita arhipăstorească.

La despărțire, Ierarhul a binecuvîntat poporul și a oferit în dar fiecăruia cite o iconiță chipul Maicii Domnului.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.