Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Slujbă arhierească în biserica “Cuv. Parascheva” din localitatea Corbu, raionul Donduşeni

 

În Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, mulţimea enoriaşilor bisericii “Cuv. Parascheva” din satul Corbu, raionul Donduşeni, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Mihail Lisnic, au primit cu multă căldură vzita Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, care a săvîrşit aici Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi. După citirea pericopei evanghelice, cu binecuvîntarea Ierarhului, protoiereul Veaceslav Matiescu, blagocinul Bisericilor din raionul Donduşeni, a rostit un cuvînt de zidire duhovnicească.

După Sfînta Liturghie a urmat slujba Te Deum-ului şi rînduiala de sfinţire a bisericii renovate.

În cuvîntul său de învăţătură, Prea Sfinţitul Nicodim a subliniat importanţa faptelor milei trupeşti şi sufleteşti în nevoinţa de zi cu zi a credinciosului pentru mîntuirea sufletului şi care vor constitui principalul criteriu al Judecăţii de Apoi a Mîntuitorului, aşa cum o arată şi pericopa evanghelică a zilei de la Matei XXV, 31-46. Totodată Ierarhul a mulţumit părintelui paroh, protoiereului Mihail Lisnic, pentru grija părintească ce o poartă pentru creştinii ce i-au fost încredinţaţi spre păstorire şi pentru osteneala depusă în restaurarea prin eforturile credincioşilor şi păstrarea în curăţenie a sfîntului locaş. În acest context, mai mulţi ctitori şi binefăcători ai bisericii “Cuv. Parascheva” din localitatea Corbu au fost decoraţi cu medalii şi Diplome Arhiereşti. În semn de binecuvîntare, fiecare credincios present la slujbă a primit în dar cite o iconiţă cu chipul Maicii Domnului.

La finalul slujbei, credincioşii au avut posibilitatea să se închine la chivotele cu părticelele din sfintele moaşte ale Cuviosului Stelian Paflagonul, Ocrotitorul copiilor, şi ale Sfîntului Ierarh Nicolae, aduse cu multă dragoste spre a întregi bucuria sărbătorii din această, de către protoiereul Petru Moşneguţu de la biserica “Sf. Nicolae” din satul Ruseni, Edineţ.

Tot în această zi, Prea Sfinţitul Nicodim a săvîrşit slujba de sfinţire a edificiului Primăriei din satul Corbu, în legătură cu lucrările de reparaţie petrecute anterior.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.