Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Praznicul Întîmpinării Domnului la Catedrala ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

La 2/15 februarie Biserica Ortodoxă prăznuiește Întîmpinarea Domnului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Conform Legii mozaice, femeia care a născut prunc de parte bărbătească nu avea voie să intre în Templu timp de 40 de zile. La împlinirea acestora, mama venea cu fiul la Templu şi aducea jertfă Domnului un miel sau un porumbel pentru sacrificiul purificării. Preasfânta Fecioară, Maica Domnului, nu avea nevoie de purificare deoarece ea a născut fără stricăciune pe Izvorul Curăţiei şi Sfinţeniei. Cu toate acestea, ea s-a supus cu smerenie Legii timpului. La Templul din Ierusalim Pruncul Iisus a fost întîmpinat de dreptul Simeon, căruia i se proorocise că nu va muri pînă nu va vedea pe Mesia, și sfînta proorociță Ana, o văduvă de 84 de ani, care nu se depărta de la Templu.

De această mare sărbătoare domnească, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț, înconjurat de soborul slujitorilor și în prezența enoriașilor sfîntului locaș. Un cuvînt de învățătură, după citirea Sfintei Evanghelii, a rostit protoiereul Ioan Crețu, slujitor al Mănăstirii ”Învierea Domnului” din orașul Briceni.

La sfîrșitul Sfintei Liturghii, Prea Sfințitul Nicodim a adresat credincioșilor un cuvînt de zidire sufletească în care a vorbit despre importanța acestui praznic împărătesc, care vine să ne confirme, prin gura dreptului Simeon, dumnezeirea Mîntuitorului și Pururea Fecioria Maicii Domnului, și ne îndeamnă să fim credincioși și să aducem slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut El pentru mîntuirea noastră.  

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.