Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Liturghie Arhierească la Catedrala ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

În Duminica Fiului risipitor, de praznicul Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț în fruntea soborului de slujitori ai sfîntului locaș și în prezența mulțimii credincioșilor. Pericopa evanghelică a zilei, despre întoarcerea Fiului risipitor (Lc. XV, 11-32), a fost explicată de protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial.

După Sfînta Liturghie a urmat slujba de sfințire a noilor obiecte liturgice cu care a fost împodobită Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din Edineț: un frumos indition pentru Sfînta Masă, confecționat din metal prețios și împodobit cu icoane imprimate, ctitorit de domnul Veaceslav Hudzinschi; o cruce cu suport pentru Sfînta Masă, ctitorită de slujitorul Catedralei, protoiereul Ioan Cernea; două cruci pentru Sfînta Masă, ctitorite de domnii Constantin Cojocaru, primarul orașului Edineț, și Iurie Cucuta; o candelă pentru Sfînta Masă, ctitorită de ipodiaconul superior Filip Namolovan; două candele pentru iconostas, ctitorite de protodiaconul Ghenadie Balta; două catapetesme și două rînduri de acoperăminte, pentru Sfînta Masă și Jertfelnic, de culoare galbenă și violetă, ctitorite de către Prea Sfințitul Nicodim.  A urmat apoi un Te Deum de sănătate pentru ctitorii care au împodobit sfîntul locaș cu aceste minunate odoare și cuvîntul de învățătură al Ierarhului.

La final, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de zidire duhovnicească în care a vorbit despre importanța pocăinței și a întoarcerii smerite la Dumnezeu, căci, părăsind Biserica, Casa Părintelui Ceresc, și îndepărtîndu-ne de harul Său mîntuitor, rămînem goi de haina sfințeniei și flămînzim de Cuvîntul dumnezeiesc al Evangheliei. Vlădica a vorbit și despre importanța cinstirii celor Trei Mari Ierarhi, care se prăznuiesc astăzi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, căci, prin înălțimea cugetării lor ei au fost ca niște luminători ce au strălucit lumii înțelepciunea cea dumnezeiască. Prea Sfințitul Nicodim a exprimat calde mulțumiri tuturor ctitorilor care au adus în această zi frumoasele daruri Catedralei Arhierești. În semn de recunoștință, domnul Veaceslav Hudzinschii a fostr decorat cu medalia eparhială ”Sfîntul Vasile cel Mare”, iar mai mulți ctitori și binefăcători s-au învrednicit din partea Prea Sfinției Sale de Diplome Arhierești.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * *

În după-amiaza zilei de astăzi, Prea Sfințitul Nicodim l-a primit în audiență pe protoiereul Alexei Tanaseiciuc pentru a discuta anumite probleme organizatorice legate de slujba arhierească ce va avea loc în parohia ”Nașterea Maicii Domnului”, s. Stolniceni, la 14 februarie 2012. Părintele Alexei a prezentat-o Ierarhului pe nevoitoarea din parohia sa, schimonahia Gavriila.

 

Comments are closed.