Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie şi slujba înmormîntării protoiereului Anatolie Jelihovschii la biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie” din Orhei

 

În dimineaţa zilei de marţi, 7 februarie, de ziua pomenirii Sfîntului Ierarh Grigorie Teologul, dangătul funebru al clopotelor a adunat mulţime de creştini la biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie” din oraşul Orhei, care, cu inima frîntă de durerea despărţirii au venit să-l petreacă în ultimul drum pe cel care timp de 37 de ani le-a fost părinte iubitor, blînd păstor şi duhovnic plin de har şi înţelepciune – protoiereul mitrofor Anatolie Jelihovschii.

Sfînta Liturghie Arhierească şi slujba înmormîntării a fost săvîrşită de către Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un ales sobor de preoţi în frunte cu blagocinul bisericilor din raionul Orhei, arhimandritul Siluan (Şalaru) şi protoiereul Rodion Melnic, parohul bisericii "Sf. M. Mc. Dimitrie" şi adjunctul blagocinului de Orhei. Pentru odihna cu drepţii a sufletului nou-adormitului protoiereu Anatolie la serviciul divin s-au rugat îndurerata sa familie — preoteasa Tatiana împreună cu copiii, mulţime de slujitori din blagocinia Orhei şi din afara ei, enoriaşii acestei parohii, pentru care părintele a fost iscusit îndrumător pe cale mîntuirii sufletului, toţi ce care l-au cunoscut şi pentru care părintele Anatolie a fost drag şi apropiat inimii.

La finalul Sfintei Liturghii, Prea Sfinţitul Nicodim a adresat îndoliatei adunări un cuvînt de compasiune şi mîngîiere. Ierarhul a subliniat că „părintele Anatolie s-a născut într-o familie de preoţi, de mic copil fiind crescut în dragostea faţă de slujirea jertfelnică lui Dumnezeu. El a fost un model al preoţiei, urmîndu-şi cu mult har de sus chemarea sfîntă. Toţi cei care îl cunoaştem pe părintele Anatolie avem toată speranţa că Dumnezeu l-a mutat din această Biserică pămîntească, luptătoare cu păcatele, în Biserica Sa cea Cerească, Trimfătoare, unde drepţii dau necontenit slavă şi laudă lui Dumnezeu. Purtînd trup şi fiind în lume şi părintele Anatolie a putut să greşească, dar nădăjduim şi credem că prin slujirea lui cinstită înaintea Sfîntului Prestol, prin dragostea lui faţă de Sfînta Biserică, prin părinteasca lui purtare de grijă faţă de toţi credincioşii şi prin rugăciunile noastre necontenite pentru sufletul său, Bunul Părinte Ceresc îi va ierta orice păcat, săvîrşit cu voie sau fără de voie, şi-l va sălăşlui cu drepţii în Fericirea Împărăţiei Sale celei Veşnice !” De asemenea, Vlădica a mulţumit parohului acestui sfînt locaş, protoiereului Rodion Melnic, pentru buna organizare a funeraliilor răposatului părinte Anatolie.

Blagocinul Bisericilor din raionul Orhei, arhimandritul Siluan (Şalaru) a dat citire mesajului de condoleanţe al Înalt Preasfinţiei Sale Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove. Totodată, Prea Cuvioşia Sa a rostit în numele tuturor slujitorilor şi credincioşilor din blagocinie un mesaj de condoleanţe familiei părintelui, fiilor duhovniceşti, enoriaşilor bisericii  „Sf. M. Mc. Dimitrie” şi tuturor celor care l-au cunoscut, specificînd următoarele: „Mutarea de la noi a părintelui Anatolie este pentru toţi cei care l-am cunoscut o pierdere imensă. A trecut la Domnul un vrednic slujitor cu o bogată experienţă duhovnicească. Vom păstra vie în memoria noastră amintirea lui şi vom înălţa rugăciuni fierbinţi către bunul Dumnezeu ca să-l odihnească cu drepţii şi să-i dea un loc fericit şi binecuvîntat alături de El !”

După slujba prohodului şi deasupra gropii mesaje de condoleanţe au adresat îndureratei familii şi întregii comunităţi creştine protoiereul Alexei Savcenco, protoiereul Zosima Toia, blagocin de Chişinău şi doamna preoteasă Tatiana, care a mulţumit tuturor pentru sprijinul în rugăciune acordat.

Pentru toţi cei ce l-au cunoscut, familia părintelui Anatolie a oferit o masă de pomenire la restaurantul "Primăvara" din Orhei.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii!

 

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.