Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În perioada 2-5 februarie 2012, Prea Sfințitul Nicodim a vizitat mai multe mănăstiri și biserici din cuprinsul Eparhiei de Tver și Kașin și s-a închinat la sfințeniile ce se aflau acolo

 

La invitația și cu bunăvoința Înalt Preasfințitului Victor, Mitropolit de Tver și Kașin, și a domnului Nicolae Mitrofanenco, ctitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edieț și Briceni, s-a aflat într-un pelerinaj în această eparhie în perioada 2-5 februarie 2012, vizitînd mai multe mănăstiri și biserici și închinîndu-se la mai multe sfințenii care se păstrează aici, însoțit de secretarul eparhial, protoiereul Adrian Cotelea.

* * * * * * *

                În dimineața zilei de 3 februarie, Prea Sfințitul Nicodim a vizitat mănăstirea de maici Jitennîi din orașul Ostașcov, luînd parte și la Sfînta Liturghie oficiată de Înalt Preasfințitul Mitropolit Victor. Sfîntul așezămînt se află pe una din insulele lacului Seligher, numită Jitennîi, de unde vine și denumirea sa. A fost fondată la începutul secolului XVIII prin dispoziția țarului Petru I din 19 martie 1716. La baza întemeierii ei a stat  disputa dintre două biserici din oraș cu privire la păstrarea unei icoane făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Smolensk ce era așezată deasupra porților orașului Ostașcov și a rămas neatinsă de flăcări în urma incendiului din 1711. Astfel a apărut pe insula Jitennîi o biserică, mai apoi mănăstirea ce purta hramul în cinstea icoanei Maicii Domnului Odighitria. Această icoană se păstrează și astăzi în mănăstire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Prea Sfințitul Nicodim a vizitat și metocul mănăstirii Jitennîi cu hramul în cinstea Sfintei Cuvioase Mucenițe Elisabeta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * *

                Tot în ziua de 3 februarie, Prea Sfințitul Nicodim a vizitat și sihăstria Cuviosul Nil Stolobenskii, care an de an este vizitată de mii de pelerini. Sfîntul așezămînt este situat pe insula Stolobnîi a lacului Seligher, pe locul unde între anii 1527-1554 s-a nevoit marele ascet – Cuviosul Nil Stolobenskii. Principalele sfințenii ale mănăstirii sunt moaștele și icoana făcătoare de minuni a Cuviosului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * * * * * * *

                Următoarea destinație a fost mănăstirea de călugări ”Adormirea Maicii Domnului” din orașul Starița, situată pe malul drept al rîului Volga. Este una ditre cele mai vechi mănăstiri din nordul Rusiei. Conform tradiției, a fost întemeiată în anul 1110 de către doi monahi de la Lavra Kievo-Pecersca – Trifon și Nicandru. Principala biserică, soborul Adormirii Maicii Domnului – un adevărat monument de arhitectură bisericească rusă din prima jumătate a secolului XVI – este construit din piatră și datează din anul 1530. În această mănăstire a fost școlit și tînărul Ioan, devenit în 1589 primul Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii – Iov. Sfîntul Patriarh și-a petrecut aici și ultimii ani de viață. În sfîntul așezămînt se păstrează piatra sa funerară, sfintele sale moaște fiind mutate la Moscova. Pe locul unde a fost înmormîntat a fost construită o clopotniță.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * *

                Ziua de 3 februarie s-a încheiat cu o vizită la uzina de materiale de construcție din orașul Tver, unde director general este pămînteanul nostru și ctitorul Bisericii ortodoxe din Moldova, domnul Nicolae Mitrofanenco.

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * *

                Ziua de 4 februarie a fost dedicată vizitei catedralelor ”Învierea Domnului”, ”Înălțarea Domnului” și ”Sfînta Treime”, a Palatului Mitropolitan și a Mănăstirii ”Sfîntul Nicolae-Malița”, toate din orașul Tver.

                Catedrala ”Învierea Domnului” a fost construită între anii 1912-1913, cu prilejul jubileului de 300 ai Dinastiei Romanov, cu suportul familiei imperiale. Sfîntul locaș este un adevărat monument de arhitectură bisericeasă neorusă. Din anul 2000 aici se află moaștele Sfîntului Cuvios Mărturisitor Serghie (Srebreanskii), duhovnicul așezămîntului filantropic Marta și Maria.

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * *

                Catedrala ”Înălțarea Domnului” are o istorie foarte veche. Se știe că pînă la anul 1751, cînd a fost începută construcția bisericii din piatră, pe locul ei au existat mai multe din lemn, care au ars și au fost reconstruite de-a lungul timpului. Dar și catedrala din piatră a suferit mai multe modificări de proiect, reconstrucții și restaurări. În forma din prezent, sfîntul locaș datează din 1836. Principala sfințenie a catedralei sunt moaștele Sfîntului Sfințitului Mucenic Tadeu, Arhiepiscop de Tver.

 

 

 

 

 

 

* * * * * * *

                Catedrala ”Sfînta Treime” din orașul Tver este cel mai vechi edificiu din piatră al urbei păstrat pînă în zilele noastre și datează din anul 1564. În biserică se află racla cu moaștele Cuviosului Macarie de Caliazin și părticele din moaștele Sfintei Ana de Cașin și ale Sfîntului Kneaz Mihail de Tver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * *

                Reședința mitropolitană:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * *

                Mănăstirea de călugări ”Sfîntul Nicolae-Malița”, înconjurată din partea de nord și de vest de brațele rîulețului Malița, datează din anii 1584-1595. În perioada primului război mondial, în timpul luptelor din octombrie-decembrie 1941, mănăstirea a fost distrusă aproape în totalitate. Începînd cu anul 2005, prin binecuvîntarea Mitropolitului Victor de Tver și Cașin, au demarat lucrările de restaurare. În Mănăstire se află o icoană făcătoare de minuni a Sfîntului Ierarh Nicolae.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

Comments are closed.