Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Slujbă Arhierească la biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Ocnița, raionul Ocnița

 

În Duminica după Botezul Domnului, mulțimea credincioșilor de la biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Ocnița, raionul Ocnița, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Nicolae Popa, au primit cu multă căldură vizita Chiriarhului Eparhiei de Edineț și Briceni. Prea Sfințitul Nicodim a oficiat aici Sfînta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul arhieresc, dirijat de Dumitru Buga. După Sfînta Liturghie a fost oficiat un Te-Deum de sănătate pentru părintele paroh, ctitorii șipoporul binecredincios din această localitate.

La sfîrșitul slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a rostit către obștea dreptmăritoare un cuvînt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre iubirea jertfelnică a Domnului Hristos, Care prin Sîngele Său a răscumpărat omenirea din păcat și din moarte și a întemeiat Biserica Sa cea Sfîntă, unde prin lucrarea neîncetată a harului dumnezeiesc se împărtășește fiecărui credincios această mîntuire. În acest sens, Vlădica a îndemnat creștinii ca în zilele de duminici și sărbători să părăsească toată grija cea lumească, trecătoare, și să îmbrățișeze preocuparea pentru lucrurile cele sfinte, înălțătoare, să-și îndeplinească conștiincios datoria față de sufletul cel nemuritor prin frecventarea sfintelor slujbe ale Bisericii și împărtășirea cu Sfintele Taine. Prea Sfințitul Nicodim a mai chemat credincioșii să-și adune toate eforturile pentru a continua și duce la bun sfîrșit acea lucrare binecuvîntată, spre slava lui Dumnezeu, pe care au început-o cu mai mult timp în urmă — construcția unui nou sfînt locaș, amplasat în curtea vechii biserici, care este din lemn.

În încheierea cuvîntului său, Prea Sfinâitul Nicodim a adus calde mulțumiri părintelui paroh, protoiereului Nicolae Popa, pentru grija spirituală ce o poartă enriașilor din parohia ce i-a fost încredințată. Prin binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Mitropolitul Vladimir, ctitorul Bisericii ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Ocnița, domnul Constantin Gutium, a fost decorat cu ordinul ”Cuviosul Paisie Velicicovski”, iar domnii Oleg Rusnac și Veaceslav Televca s-au învrednicit de medalia eparhială ”Sfîntul Vasile cel Mare”. Mai mulți ctitori și binefăcători au primit din partea Ierarhului Diplome Arhierești. Copiii care au fost prezenți la slujbă au primit în dar din partea Prea Sfințitului Nicodim dulciuri, iar fiecare credincios – cîte o iconiță cu chipul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.