Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Hramul Catedralei ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț

        

 

            De praznicul Sfîntului Ierarh Vasile cel Mare, Catedrala Episcopală din orașul Edineț și-a sărbătorit ziua hramului. Cu acest prlilej, la Sfînta Liturghie Arhierească, alături de Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a coliturghisit Prea Sfințitul Meletie, Episcop de Hotin și vicar al Mitropoliei Cernăuților, invitat de onare la acest eveniment, și un distins sobor de preoți. La serviciul divin a participat mulțimea credincioșilor din oraș, ctitorii sfîntului locaș, oficialități și domnul primar Constantin Cojocaru. Cu un cuvînt despre semnificația praznicului s-a adresat credincioșilor protoiereul Alexandru Paiul, cleric la Catedrala ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din orașul Bălți, care, vorbind despre viața și nevoințele Sfîntului Vasile cel Mare, a evidențiat faptul că pomenirea lui se află la început de an pentru a ne servi nouă drept model de slujire jertfelnică lui Dumnezeu și semenilor: dacă am pus început bun să petrecem viața în rugăciune și milostenie – anul ce vine este pentru noi un An Nou în adevăratul sens al cuvîntului, în caz contrar – este pur și simplu următorul an de viață.

            La încheierea Sfintei Liturghii a avut loc o slujbă de Te Deum pentru binecuvîntare la început de an și o slujbă de sfințire a noilor analoguri ale Catedralei, procurate prin contribuția protoiereului Adrian Cotelea, secretar eparhial, și a ctitorilor Ghenadie Grușevschii și Dumitru Neamțu. În semn de recunoștință pentru tot binele și suportul acordat Catedralei ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț, ctitorii respectivi au fost decorați cu Diplome Arhierești. Prea Sfințitul Nicodim a apreciat înalt și inițiativa părintelui secretar de a împodobi sfîntul locaș cu noi analoage,mulțumindu-i în mod deosebit pentru ctitoria făcută și pentru calitatea sa de slujitor model și rîvna sa pentru cele sfinte.

            În cuvîntul rostit la încheierea slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a adus alese urări de bine și de felicitare întregii comunități dreptmăritoare adunată la rugăciune cu prilejul hramului și a începutului de nou an, după calendarul iulian. În mod deosebit, Prea Sfinția Sa a mulțumit Episcopului Meletie de Hotin pentru bunăvoința de a participa la Sfînta Liturghie și a împărtăși împreună bucuria acestei mari sărbători, afirmînd că relațiile de comuniune liturgică, de bună vecinătate și de prietenie, care există între eparhiile de Edineț și Briceni și cea de Cernăuți și Bucovina, nu pot fi împidicate nici de frontiera dintre state, nici de alte bariere. În semn de adîncă prețuire, Prea Sfințitul Nicodim a oferit în dar Prea Sfințitului Meletie un frumos set de engolpioane.

            La rîndul său, Prea Sfințitul Meletie a mulțumit Prea Sfințitului Nicodim pentru invitația de a sluji împreună și pentru căldura dragostei cu care a fost primită vizita sa în Episcopia de Edineț și Briceni, aducînd frumoase cuvinte de apreciere în adresa Ierarhului, a clerului și a credincioșilor din eparhia noastră.

            La final, așa cum este tradițional de această sărbătoare, Ierarhii au semănat credincioșii cu grîu, urînd tuturor sănătate și prosperitate, iar mai mulți copii, prezenți la slujbă, au rostit în fața Ierarhilor urături tradiționale și colinde, primind în schimb cîte un cadou de sărbătoare.

            Fiecărui credincios prezent la slujbă i s-a oferit în semn de binecuvîntare cîte o iconiță cu chipul Sfîntului Vasile cel Mare.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.