Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Zi de sărbătoare în biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Scăieni, raionul Dondușeni

 

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni s-a aflat joi, 12 ianuarie 2012, cînd Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfîntului Ierarh Macarie, Mitropolitul Moscovei, în mijlocul mulțimii credincioșilor de la biserica ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Scăieni, raionul Dondușeni, unde a săvîrșit Sfînta Liturghie Arhierească, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Serviciul divin a fost prilejuit în această zi de aniversarea a 15 ani de slujirea la altarul Domnului și a 36 de ani de viață a părintelui paroh, protoiereul Rodion Pleșca. Un frumos dar de suflet pentru părintele paroh, enoriași, oaspeții veniți din localitățile învecinate și copiii prezenți într-un număr mare la sfînta slujbă l-a constituit în această zi prezența chivotelor cu părticele din moaștele Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni, și ale Sfîntului Stelian Paflagonul, Ocrotitorul copiilor, aduse spre închinare de la biserica ”Sf. Nicolae” din satul Ruseni, Edineț, prin bunăvoința și strădaniile preotului paroh, protoiereul Petru Moșneguțu. Alături de enoriași și ctitori, l-a serviciul divin au fost prezente și oficialități rationale și locale în frunte cu primarul satului, domnul Anatolie Văscăuțan. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul catedralei ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț, dirijat de Dumitru Buga, și corul Mănăstirii Căpriana, sub conducerea domnului Liviu Oleineac. După citirea Sfintei Evanghelii, un cuvînt ziditor de suflet a rostit în fața credincioșilor protoiereul Alexandru Oleineac, parohul bisericii ”Sfinții Arhangheli” din satul Mîndîc, raionul Drochia.

După Sfînta Liturghie, soborul preoțesc în frunte cu Prea Sfințitul Nicodim a oficiat un Te-Deum de sănătate pentru omagiatul protiereu Rodion Pleșca.

La finalul serviciului divin, Ierarhul a adresat părintelui paroh și întregii comunități dreptmăritoare un cuvînt de învățătură și felicitare. După ce a felicitat pe toți cu ocazia luminatului praznic al Nașterii Domnului, Prea Sfințitul Nicodim a atras atenția asupra datoriei fiecărui creștin de a da permanent slavă, cinste și închinăciune Domnului Hristos pentru toate cele ce le-a săvîrșit pentru a noastră mîntuire – Nașterea Sa din Fecioară mai presus de fire, Jertfa Sa pe Cruce, îngroparea, Învierea, Înălțarea Sa la ceruri, trimiterea Duhului Sfînt de la Tatăl și întemeierea Bisericii Sale, în care, prin Sfintele Taine, avem marea posibilitate de a ne uni cu Dumnezeu și a face din inima noastră sălaș al Slavei Sale. În același timp, Prea Sfințitul Nicodim a adus alese cuvinte de apreciere și felicitare pentru omagiatul părinte paroh Rodion, care-și îndeplinește conștiincios misiunea sa de păstor și de bun chivernisitor al Casei lui Dumnezeu. Faptul că părintele este mult iubit și apreciat de enoriași îl demonstrează și prezența lor într-un număr mare la Sfînta Liturghie într-o zi de rind. Pentru toată activitatea desfășurată spre binele și întru mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, părintele Rodion a fost decorat cu medalia eparhială ”Sfîntul Vasile cel Mare”.

Cuvinte de recunoștință au fost aduse de către Ierarh și primarului localității, ctitorilor și întregului popor binecredincios din localitate, care, în spiritul bunelor tradiții ortodoxe, moștenite de la strămoșii noștri, nu uită niciodată de grija pentru suflet și pentru podoaba Bisericii lui Hristos. În zi de sărbătoare doamna Lidia Guțu, ctitoră a bisericii ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din Scăieni, a fost decorată cu Diploma Arhierească.

Totodată, Prea Sfințitul Nicodim a mulțumit și părintelui Petru Moșneguțu pentru receptivitatea și bunăvoința de a împodobi această zi de sărbătoare cu prezența moaștelor Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni, și ale Sfîntului Stelian Paflagonul, Ocrotitorul copiilor, la care au avut posibilitatea să se închine atît enoriașii bisericii ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din Scăieni, cît și cei din localitățile învecinate.

Un deosebit cuvînt de felicitare în adresa părintelui Rodion a fost rostit de doamna directoare a școlii din localitate, iar mulțimea copiilor prezenți la slujbă au cîntat frumoase colinde, fiecare primind din partea Ierarhului cite un cadou cu dulciuri.

La despărțire, fiecare credincios a primit în semn de arhierească binecuvîntare cite o iconiță cu chipul Maicii Domnului.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.