Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Hramul Mănăstirii Nașterea Domnului din comuna Zăbriceni

 

Mii de pelerini din mai multe localități ale Eparhiei noastre și-au îndreptat astăzi pașii, în a treia zi de Nașterea Domnului, spre Mănăstirea Zăbriceni, unde a avut loc o slujbă arhierească cu prilejul hramului. Sfînta Liturghie a fost oficiată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, în fruntea unui impresionant sobor de preoți din care a  făcut parte preacuviosul părinte stareț, arhimandritul Damian (Burlacu); secretarul eparhial, protoiereul Adrian Cotelea; blagocinul raionului Edineț, protoiereul Ioan Gînju; blagocinul raionului Briceni, protoiereul Vasile Saracuța; blagocinul raionului Ocnița, protoiereul Alexandru Usatîi; blagocinul raionului Dondușeni, protoiereul Veaceslav Matiescu; slujitori ai sfîntului așezămînt și din parohiile învecinate, precum și distinși oaspeți din învecinata Arhiepiscopie a Iașilor, România. Alături de mulțimea credincioșilor, la serviciul divin au luat parte și reprezentanți ai conducerii raionale și locale din toate centrele raionale din cuprinsul Episcopiei. Un cuvînt de zidire sufletească și de felicitare cu ocazia sărbătorii a adresat credincioșilor, după citirea Sfintei Evanghelii, protoiereul mitrofor Vasile Saracuța.

În cadrul serviciului divin, absolventul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, Vasile Pînzari, a fost hirotonit în treapta de diacon, iar ierodiaconul Antonie (Cantemir), viețuitor al Mănăstirii Nașterea Domnului din comuna Zăbriceni, în cea de ieromonah.

La finalul serviciului divin a fost săvîrșit un Te-Deum, după care Prea Sfințitul Nicodim a rostit către părintele stareț, obștea monahală, preoții slujitori, oficialitățile prezente la sujbă și închinătorii sfîntului așezămînt un cuvînt de învățătură și de felicitare. Prea Sfinția Sa a vorbit despre imensa iubire și milostivire a lui Dumnezeu, care nu a lăsat omenirea să piară sub stăpînirea păcatului, ci L-a trimis pe Unicul Său Fiu să se înomenească, ca pe noi, păcătoșii, prin Jertfa Sa, să ne îndumnezeiască. Nașterea Domnului Hristos a fost și este primită cu multă bucurie și speranță de omenire și slăvită în ceruri de îngeri. Atunci magii i-au adus în dar Mîntuitorului aur, smirnă și tămîie, iar noi astăzi nu putem să-i aducem nimic altceva în dar decît imina noastră smerită și sufletul nostru curat. Ierarhul a mai îndemnat credincioșii să se bucure din plin duhovnicește de această sărbătoare și să prelungească vestea cea bună a Nașterii Domnului prin colinde. La încheierea cuvîntului său, Prea Sfințitul Nicodim a adus alese mulțumiri părintelui stareț, arhimandritului Damian, și întregii obști monahale pentru emoționantele și înălțătoarele clipe de rugăciune oferite de corul psaltic al mănăstirii, condus de ierodiaconul Paisie, dar și de cel al Catedralei ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț, condus de Dumitru Buga, care prin deosebita lor cîntare ”te impun la rugăciune, alungînd din minte toată grija cea lumească”.

La ceas de sărbătoare nu au fost dați uitării nici ctitorii sfîntului așezămînt, domnii Racoviță Valeriu, Fricațel Serghei și Cristian Alexandru, care au fost decorați de către Prea Sfințitul Nicodim cu medalia eparhială ”Sfîntul Vasile cel Mare”.

Momentele de bucurie ale sărbătorii au fost sporite și de plăcuta cîntare de colinde oferită de grupul de copii îmbrăcați în costume naționale din satul Larga, raionul Briceni, și de cel din satul Viișoara, raionul Edineț. Pentru colindători, dar și pentru toți copiii prezenți la slujbă, Vlădica a oferit cadouri speciale, constînd din dulciuri, iar pentru toți credincioșii – cîte o carte de predici a Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii.

După încheierea slujbei toți credincioșii au fost invitați să ia parte și la o agapă de sărbătoare. Aici, Prea Sfințitul Nicodim a oferit în dar oficialităților prezente cîte un Calendar Bisericesc 2012, iar tuturor membrilor obștii monahale cîte un Calendar și cîte o Sfîntă Scriptură.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments are closed.