Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În noaptea luminatului praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ

 

Ca în fiecare an, luminatul praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos ne umple sufletul de o negrăită bucurie duhovnicească, pentru că această zi reprezintă împlinirea făgăduinţelor şi nădejdilor de mîntuire pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor încă de la început, imediat după căderea în păcat.

În noaptea sărbătorii Naşterii Domnului, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a săvîrşit Sfînta Liturghie Arhierească în Catedrala „Sfîntul Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ, înconjurat de soborul slujitorilor sfîntului locaş şi în prezenţa mulţimii credincioşilor, pentru care locaşul s-a dovedit a fi neîncăpător. Răspunsurile la strană, dar şi un buchet de frumoase colinde au fost interpretate de corul Catedralei, dirijat de Dumitru Buga. Pastorala la Naşterea Domnului a Sanctităţii Sale Kirill, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, a fost citită de protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, iar cea a Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Mitropolitul Vladimir – de protoiereul Sergiu Panaite, cleric superior al Catedralei.

În cuvîntul său de învăţătură, de la finalul Sfintei Liturghii, Prea Sfinţitul Nicodim a îndemnat credincioşii să se bucure din plin de acest praznic măreţ şi luminat care a adus în inima şi sufletul fiecăruia nădejdea mîntuirii, cea cu mult dor aşteptată şi rîvnită de lumea Vechiului Legămînt. „În această sfîntă noapte să cerem şi noi de la Pruncul Hristos Cel născut în ieslea Betleemului pacea pe care au binevestit-o atunci îngerii în cîntarea: „Slavă întu cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, întru oameni bunăvoire”. Să cerem ca Lumina lui Hristos să pătrundă în inima şi sufletul nostru, să cucerească toate patimile şi neputinţele firii omeneşti şi să ne aducă la cunoştinţa Adevărului Său cel sfînt!”

La încheierea cuvîntului, Prea Sfinţitul Nicodim, a adunat în jurul său copiii, care s-au prezentat într-un număr mare la Sfînta Liturghie, şi, ascultînd colindul fiecăruia, le-a oferit tuturor cîte un cadou de sărbătoare – dulciuri, jucării şi rechizite şcolare. Clipe deosebit de emoţionante  a trăit  în cadrul acestui serviciu divin şi ctitorul Catedralei "Sf. Vasile cel Mare" din oraşul Edineţ, doamna Arina Carazan, care, prin binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Mitropolitul Vladimir, a fost distinsă cu ordinul "Sf. Cuv. Parascheva". Toţi credincioşii prezenţi la slujbă au primit în dar Pastorala Prea Sfinţitului Nicodim şi iconiţe cu Naşterea Mîntuitorului, iar la despărţire Ierarhul a colindat enoriaşii Catedralei cu frumosul colind „În oraşul Betleem”.

La reşedinţa Episcopală a fost oferită o recepţie în cinstea praznicului la care, alături de ierarh şi familiile preoţilor slujitori, au fost prezenţi demnitari de stat şi oficialităţi locale.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.