Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În ultimul drum…

 

În ziua de 3 ianuarie, Mănăstirea Rudi  a petrecut în ultimul său drum sufletul nou-adormitei asculătoare Valentina, cea care şi-a săvîrşit călătoria pe acest pămînt, făcînd ascultare în acest minunat şi binecuvîntat Lăcaş.

În această zi, Preasfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a fost alături de familia îndurerată. Atît rudele, cît şi întreaga familie de maici a mănăstirii Rudi, alături de credincioşi şi slujitori ai Sfîntului Altar, au sosit  pentru a aduce un ultim omagiu acestei femei creştine şi evlavioase.

 Într-o atmosferă plină de încărcătură emoţională, Preasfinţitul Nicodim, alături de soborul de preoţi, a săvîrşit Sfînta Liturghie, la care au fost rostite rgăciuni de pomenire pentru nou-adormita ascultătoare Valentina, la căpătîiul căreia a fost oficiată mai apoi şi slujba înmormîntării, în biserica mănăstirii ce, în timpul ultimilor ani de viaţă, i-a fost casă şi liman de mîntuire sufletească.

Acest suflet creştin a lăsat în urma ei o amintire luminoasă şi un exemplu de viaţă curată, demn de urmat pentru fiecare suflet de creştin, care rîvneşte să cucerească Împărăţia Cerească.

A fost petrecută cu multă tristeţe de toţi cei care au venit să reculeagă cîteva momente lîngă sicriul celei care a plecat în veşnicie la marea întîlnire cu rudele sale, mai aproape de Sfinţi şi mai aproape de Dumnezeu.

 Familiei îndoliate Preasfinţitul Nicodim  i-a adresat un mesaj de condoleanţe:

 „ Am aflat cu multă durere în suflet despre trecerea din această viaţă, după o grea suferinţă, a roabei lui Dumnezeu, ascultătoarea Valentina, o creştină şi o mamă bună, o adevărată fiică credincioasă a Bisericii noastre, care a ştiut cum să-şi crească fiul în credinţa cea dreaptă, sădindu-i adînc în suflet dragostea pentru Dumnezeu şi Biserică.

Fiul său, Domnul Victor Copiimulţi, a ajutat adeseori Biserica şi Episcopia de Edineţ şi Briceni; a renovat Catedrala „ Sf. Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ; şi-a asumat toate cheltuielile pentru proiectul Noii Catedrale şi a organizat frumoase pelerinaje pe urmele Mîntuitorului Hristos. A ştiut să păstreze cu sfinţenie credinţa moştenită de la mamă, fiind în acelaşi timp smerit, evlavios şi milostiv.

Familia, apropiaţii şi prietenii trăiesc astăzi această pierdere cu o durere profundă în suflet, care nu poate fi alinată decât prin rugăciune şi prin comemorare pioasă şi recunoscătoare pentru tot ce Domnul i-a dăruit de-a lungul întregii sale vieţi.

De aceea, astăzi, deşi îndureraţi, avem nădejdea că sufletul roabei sale va găsi odihnă în Împărăţia şi Lumina Preasfintei Treimi.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească sufletul ei, în lumina iubirii Sale împreună cu cei drepţi şi milostivi, iar familiei îndoliate şi tuturor celor întristaţi să le dăruiască mângâiere şi întărire sufletească.

 Veşnica ei pomenire din neam în neam!”

 

Cu părinteşti binecuvântări şi condoleanţe pentru familia îndurerată,

 

 NICODIM,

Episcop de Edineţ şi Briceni

 

„Să nu-i uităm nici pe cei adormiţi ai noştri, din neam în neam, cărora pomenire făcîndu-le, bogăţie de daruri şi binecuvantare vom agonisi. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.