Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Scrisoarea Prea Sfinţitului Nicodim adresată, în numele clerului, monahilor şi poporului binecredincios din Episcopia de Edineţ şi Briceni, Preşedintelui Republicii Elene, domnului Karolos Papoulias

 

Excelenţei Sale,

Preşedintelui Greciei,

Domnului Karolos Papoulias

 

Mult stimate Domnule Preşedinte!

 

Noi, dimpreună cu cinstitul cler, cuvioşii monahi şi dreptmăritorul popor din Eparhia de Edineţ şi Briceni (Biserica Ortodoxă din Republica Moldova, Mitropolia Moldovei a Bisericii Ortodoxe Ruse), cu adâncă durere în suflet am primit vestea despre arestarea stareţului mănăstirii athonite Vatoped – a arhimandritului Efrem.

Domnule Preşedinte, nu ţine de competenţa noastră să judecăm acţiunile şi deciziile organelor de drept ale Greciei, dar considerăm de datoria noastră să vă spunem că în Republica Moldova foarte mulţi credincioşi, şi în special monahii din cuprinsul Eparhiei noastre, sunt profund îngrijoraţi de atitudinea poliţiei şi măsurile întreprinse de ea faţă de egumenul mănăstirii Vatoped – arhimandritul Efrem, renumitul stareţ şi nevoitor neobosit, cunoscut în întreaga lume ortodoxă. Unii dintre noi chiar s-au format duhovniceşte, urmând învăţăturile şi exemplul părintelui Efrem; alţii până în prezent aleargă la el pentru povaţă pe calea zidirii şi a desăvârşirii sufletului. Mii de ortodocşi din ţara noastră au învăţat de la arhimandritul Efrem un lucru pe cât de simplu, pe atât de important: să fim şi să rămânem fii credincioşi ai Sfintei Biserici Ortodoxe, să fim Oameni.

Noi considerăm că părintele Efrem este nevinovat şi nu prezintă nici un pericol pentru societate, ci, dimpotrivă, el este un model viu şi demn de urmat pe calea credinţei, un om al rugăciunii şi al nevoinţei, un monah statornic şi devotat chemării sale.

De aceea, ne adresăm către Excelenţa Voastră cu rugămintea să folosiţi toată autoritatea şi puterea de preşedinte şi părinte al celui mai creştin-ortodox stat din întreaga lume, pentru a-l elibera din detenţie pe arhimandritul Efrem, egumenul Mănăstirii Vatoped de pe Sfântul Munte Athos, care este şi un adevărat model spiritual al naţiunii elene.

În speranţa unui răspuns pozitiv la rugămintea noastră, rămânem cu profund şi sincer respect faţă de Excelenţa Voastră.

 

          Cu aleasă consideraţie,

                                                                                                                NICODIM     

                                                       Episcop de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.