Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

La biserica ”Sf. Nicolae” din Ruseni, raionul Edineț, au fost aduse părticele din moaștele Cuviosului Stelian Paflagonul, Ocrotitorul copiilor

 

În dimineața zilei de 9 decembrie, cînd în Biserica Ortodoxă este cinstit Cuviosul Stelian Paflagonul, Ocrotitorul copiilor, un sobor de preoți și sute de creștini au mers în procesiune cu icoana Sfîntului Stelian de la biserica ”Sf. Nicolae” din localitatea Ruseni, Edineț, spre centrul satului, în preajma școlii, pentru a-l întîmpina pe Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, care a adus cu sine, în semn de binecuvîntare cerească, racla cu părticele din moaștele Cuviosului. Acest prilej de nespusă bucurie duhovnicească pentru credincioșii din localitatea Ruseni a fost posibil prin binecuvîntarea lui Dumnezeu și strădaniile părintelui paroh – protoiereul Petru Moșneguțu. O părticică din moaște a fost adusă din Sfîntul Munte Athos, iar o a doua – de la Mănăstirea Noul-Neamț, Chițcani. Racla cu părticele din moaște și icoana Cuviosului Stelian au fost puse spre închinare în biserica ”Sf. Nicolae” din Ruseni. Tot aici Prea Sfinția Sa a săvîrșit slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de protoiereul Vasile Curuliuc, paroh al bisericii ”Sfinții Arhangheli” din comuna Viișoara, care a explicat credincioșilor pericopa evanghelică a zilei despre pilda talanților. Sfînta Liturghie a fost urmată de un Te Deum la icoana și racla cu moaștele Cuviosului Stelian.

În cuvîntul de învățătură rostit la încheierea slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a vorbit despre viața și minunile ce le-a lucrat și le lucrează Dumnezeu prin Sfîntul Său Stelian, mai ales asupra copiilor și a familiilor ce-și doresc să aibă copii. Ierarhul a îndemnat toți credincioșii să ceară fierbinte mijlocirea acestui sfînt și să se bucure de marea cinste de a-l avea  prezent în mijlocul lor. De asemenea, Prea Sfinția Sa a apreciat înalt și a adus mulțumiri părintelui paroh Petru Moșneguțu pentru strădaniile depuse la renovarea bisericii și pregătirea ei pentru primirea acestei mari sfințenii.

La rîndul său, părintele Petru a mulțumit Ierarhului pentru slujba Arhierească și prezența sa în parohia ”Sf. Nicolae” pentru a împărtăși înălțătoarele momente oferite de sosirea aici a moaștelor Cuviosului Stelian. Prea Cucernicia sa a mărturisit că imboldul de a-l aduce pe Sfîntul Stelian în mijlocul credincioșilor acestei parohii a fost dat de o minune ce s-a petrecut cu un copil care a pierdut darul vorbirii  și care s-a vindecat în urma rugăciunilor la acest sfînt.

La final, mai mulți ctitori și binefăcători s-au învrednicit din partea Prea Sfințitului Nicodim de medalii și Diplome Arhierești, iar fiecare credincios a primit în dar cîte o iconiță cu chipul Sfîntului Stelian.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.