Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În duminica a XXIV-a după Cincizecime, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a fost prezent în mijlocul mulţimii enoriaşilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din oraşul Orhei, unde, înconjurat de soborul slujitorilor Catedralei, a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie.

După citirea pericopei evanghelice, Prea Sfinţia Sa a rostit un cuvînt de învăţătură în care, explicînd pida samarineanului milostiv, a evidenţiat faptul că iubirea faţă de Dumnezeu se exprimă, în nevoinţa noastră de zi cu zi pentru mîntuirea sufletului, prin iubirea şi întrajutorarea aproapelui nostru aflat în necaz, neputinţă sau necunoaştere a poruncilor dumnezeieşti. În acest context, Prea Sfinţitul Nicodim, a făcut o frumoasă paralelă cu o altă pericopă evanghelică citită în această zi – a chemării la apostolat a Sfinţilor Filip şi Natanael: „Pe Sfîntul Apostol Filip, a cărui pomenire se face în această zi, aflîndu-l Mîntuitorul după botezul Său în Galileea, l-a chemat ca să-i urmeze Lui. Iar el întîlnind pe Natanael, i-a zis: „Am aflat pe cel despre care a scris Moise în Lege şi Prooroci, pe Iisus,fiul lui Iosif din Nazaret!”; chemîndu-l după sine. Iată un adevărat gest de iubire faţă de aproapele, care ne îndeamnă şi pe noi, cei care suntem luminaţi cu Lumina lui Hristos prin Sfintele Taine ale Bisericii, să chemăm la această Lumină mîntuitoare, în Corabia care ne duce la limanul fericirii, pe cei care zac în indiferenţă, nepăsare sau necunoaştere!”. Totodată, Vlădica a anunţat credincioşii că de luni, 28 noiembrie 2011, începe luminatul post al Naşterii Domnului, îndemnînd pe fiecare să postească după puteri şi posibilităţi şi să se împărtăşească cu Sfîntul Trup şi Sînge al Domnului spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci.

La încheierea slujbei, Prea Sfinţia Sa a adus calde felicitări ipodiaconului superior — Filip Namolovan — cu prilejul zilei Sfîntului ocrotitor şi i-a înmînat un preţios cadou.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.