Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

A fost sfinţită biserica în cinstea Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie din oraşul Cupcini

 

Mii de credincioşi din oraşul Cupcini, dar şi din împrejurimi, au participat la data de 8 noiembrie 2011, de ziua prăznuirii Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie, la un eveniment deosebit de important pentru comunitatea dreptmăritoare locală – sfinţirea noii biserici înălţate în centrul oraşului cu hramul „Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie”.  Slujba de sfinţire şi prima Sfîntă Liturghie a fost oficiată de un sobor impresionant de preoţi în frunte cu Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni. La eveniment au luat parte o serie de oficialităţi, reprezentanţi ai conducerii republicane, raionale şi locale. După citirea Sfintei Evanghelii cu un cuvînt despre viaţa Sfîntului Dimitrie s-a adresat credincioşilor protoiereul Mihail Saracuţa, parohul bisericii „Sf. Nicolae” din oraşul Bălţi.

După Sfînta Liturghie, clericii şi credincioşii au înconjurat în procesiune solemnă sfîntul lăcaş şi au săvîrşit un Te Deum.

La final, Prea Sfinţitul Nicodim a adresat părintelui paroh, protoiereului Victor Captari, ctitorilor şi mulţimii credincioşilor un cuvînt de învăţătură în care a vorbit despre importanţa sfinţirii bisericii pentru o comunitate creştină. De asemenea, Ierarhul i-a felicitat şi a adus mulţumiri ctitorilor şi locuitorilor din oraşul Cupcini pentru aportul fiecăruia la ridicarea acestui sfînt lăcaş, apreciindu-l ca fiind o bijuterie arhitecturală de o rară frumuseţe în eparhia de nord a ţării şi nu numai. În legătură cu aceasta, vlădica l-a îndemnat pe părintele Victor să zidească şi în sufletele enoriaşilor săi catedrale la fel de frumoase, temple alese ale Duhului Sfînt. Şi Prea Sfinţia Sa a venit cu un dar deosebit pentru această parohie – o Sfîntă Evanghelie în coperţi de metal aurite.

Cei mai de seamă ctitori şi binefăcători au fost decoraţi de către Prea Sfinţitul Nicodim cu importante distincţii ale Bisericii Ortodoxe Ruse şi ale Bisericii Ortodoxe din Moldova. Primarul oraşului Cupcini, domnul Ion Ostaficiuc, s-a învrednicit de cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe Ruse – ordinul „Binecredinciosul Cneaz Vladimir”, iar ctitorii Veaceslav Ciornîi şi Savelii Rusu, ce au contribuit substanţial la înălţarea acestei Catedrale, au fost distinşi cu ordinul Bisericii Ortodoxe Ruse în cinstea Sfîntului Serafim de Sarov. Domnului Alexandru Oleinic, originar din oraşul Cupcini şi ctitor al bisericii „Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie”, i s-a oferit ordinul „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt”, iar ctitorului Serghei Caşceev – ordinul „Cuviosul Paisie Velicicovskii”. Doamna Alexandra Ciornîi, ctitoră a acestei biserici, s-a învrednicit de ordinul „Cuvioasa Parascheva”, iar mai multor binefăcători şi ctitori li s-a oferit medalia eparhială „Sfîntul Vasile cel Mare” şi Diplome Arhiereşti.

La rîndul lor, părintele paroh Victor Captari şi primarul Ion Ostaficiuc au rostit alese cuvinte de mulţumire Prea Sfinţitului Nicodim pentru momentele de înaltă bucurie duhovnicească prilejuite de Slujba Arhierească de sfinţire a Catedralei „Sfîntul Mare mucenic Dimitrie” şi prima Sfîntă Liturghie, la care s-au împărtăşit cu Trupul şi Sîngele Mîntuitorului şi foarte mulţi credincioşi.

În semn de binecuvîntare, fiecare creştin a primit din partea Ierarhului cîte o iconiţă cu chipul Sfîntului Mucenic Dimitrie. Bucuria slujbei a continuat cu o agapă frăţească pregătită pentru toţi credincioşii prezenţi la eveniment.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.