Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Pomenirea celor adormiţi în Domnul la Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Biserica Ortodoxă face sîmbătă, 5 noiembrie 2011, pomenirea generală a celor adormiţi în Domnul. Cu acest prilej, Sfînta Liturghie a fost oficiată în Catedrala Arhierească “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei de către Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, alături de preoţii slujitori ai Catedralei şi mulţimea credincioşilor. La slujbă a fost prezent şi ex prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Andrei Sangheli, care în mod tradiţional vine în această zi la biserică pentru a se spovedi, împărtăşi cu Sfintele Taine şi pomeni părinţii răposaţi.  După Sfînta Liturghie a fost săvîrşită slujba Parastasului, la care a fost pomenit primul Ierarh al Episcopiei de Edineţ şi Briceni, Prea Sfinţitul Dorimedont, patriarhi, mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi, preoţi şi diaconi, dreptmăritori creştini adormiţi cu nădejdea învierii şi a vieţii veşnice.

La final, Prea Sfinţia Sa a rostit un cuvînt de învăţătură în care a vorbit despre importanţa rugăciunilor pentru cei adormiţi. “Astăzi Biserica cea Cerească împreună se bucură şi se roagă cu Biserica cea Luptătoare, pămîntească, unite fiind prin rugăciunile pentru cei adormiţi.  Cu toţii suntem datori să ducem un mod de viaţă bineplăcut lui Dumnezeu, în rugăciune şi împărtăşire cu Sfintele Taine, căci nu ştim nici ziua, nici ceasul în care Părintele Ceresc ne va chema. Noi, creştinii ortodocşi ne rugăm pentru cei adormiţi pentru că avem credinţa că prin aceste rugăciuni sufletele celor adormiţi vor fi miluite şi vor ajunge la Dumnezeu într-o stare mai bună decît cea pe care o aveau la despărţirea de trup. Acelaşi lucru să ne silim să-i învăţăm să-l facă şi urmaşii noştri, pentru ca atunci cînd ne vom muta din viaţa aceasta să ştie şi ei să poarte de grijă de sufletul nostru, aşa cum bine ştim noi să ne îngrijim de sufletul părinţilor noştri”.

Tot în această zi, Prea Sfinţitul Nicodim l-a felicitat cu ocazia zilei de naştere pe clerical superior al Catedralei “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, protoiereul Iulian Rusu, urîndu-i multă rîvnă pentru cele sfinte, sănătate şi mulţi şi fericiţi ani binecuvîntaţi de Domnul. Ierarhul i-a oferit în dar părintelui Iulian o icoană cu chipul Maicii Domnului din Cazani.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.